کاربران گرامی : خواهشمند است برای استفاده از خدمات وب سایت موسسه متن و خرید کتاب، ابتدا نام کاربری و کلمه عبور خود را وارد نمایید.
معماری و شهر سازی
عنوان کتاب : شهر سوخته(هنر و باستان شناسی حوزه دلتای رودخانه، هیرمند)

قیمت : 4,000,000 ریال

شهر سوخته (هنر و باستان شناسی حوزه دلتای رودخانه، هیرمند)

 

به کوشش دکتر سید منصور سید سجادی

شابک:  جلد اول 7-281-232-964-978  و  جلد دوم 1-283-232-964-978

سال 1398؛ چا