به پورتال موسسه متن فرهنگستان هنر خوش آمديد *** با توجه به اينكه وبگاه در دست طراحي و تكميل بخش هاي مختلف است پيشاپيش از بروز مشكلات احتمالي از كاربران محترم عذر خواهي مي كنيم
آثار منتشر شده

فلسفه هنر و زیبایی شناسی

دانشنامۀ زیبایی شناسی

کتاب برگزیدۀ سال 1385

ویراستاران: بریس گات و دومینیک مک آیورلوپس

مترجمان: منوچهر صانعی درهبیدی، امیرعلی نجومیان، شیده احمدزاده، بابک محقق، مسعود قاسمیان، فرهاد ساسانی

ویراستار فارسی: مشیت علایی

زمستان ۱۳۹۱؛ چاپ پنجم

قیمت: 249.000 ریال

 

زیبایی شناسی و ذهنیت از کانت تا نیچه

کتاب برگزیدۀ سال 1386

نویسند: اندرو بووی

مترجم: فریبرز مجیدی

پاییز ۱۳۹۱، چاپ چهارم

قیمت: 185.000 ریال

 

فرهنگنامه تاریخی زیباییشناسی

نویسنده: دبنی تاونزند

مترجم: فریبرز مجیدی

۱۳۹۳؛ چاپ اول

قیمت جلد شومیز: ۲۵۵،۰۰۰ ريال

قیمت جلد سخت: ۳۳۰،۰۰۰ ريال

 

درآمدی بر فلسفۀ هنر

کتاب تقدیری سال 1387 ؛ برگزیدۀ سومین دورۀ کتاب فصل

نویسنده: نوئل کارول

مترجم: صالح طباطبایی

1392؛ چاپ سوم

قیمت: 190.000 ریال

 

 

حکمت و هنر در عرفان ابنعربی

عشق، زیبایی و حیرت (ویراست جدید)

کتاب تقدیری سال 1387 ؛ برگزیدۀ سومین دورۀ کتاب فصل

بهار 1389؛ چاپ سوم

نویسنده: نصرالله حکمت

قیمت: 60,000 ریال

 

فلسفۀ هنر مسیحی و شرقی

کتاب تقدیری سال 1387 ؛ برگزیدۀ سومین دورۀ کتاب فصل

نویسنده: آناندا کوماراسوامی

مترجم: امیرحسین ذکرگو

پاییز 1389؛ چاپ دوم

قیمت: 120.000 ريال

 

درآمدی بر هنرهای زیبا

جستارهایی دربارۀ هنر و فلسفه

کتاب برگزیدۀ سومین دورۀ کتاب فصل

نویسنده: اتین ژیلسون

مترجم: بیتا شمسینی

۱۳۸۷؛ چاپ دوم

قیمت: 110.000 ریال

 

گفتارهایی در پدیدارشناسی هنر

کتاب تقدیری ششمین دورۀ کتاب فصل

نویسنده: محمود خاتمی

۱۳۹۲؛ چاپ دوم

قیمت: 115.000 ریال

 

غیاث الدین منصور دشتکی و فلسفه عرفان

منازل السائرین و مقامات العارفین

کتاب تقدیری سال 1387 ؛  برگزیدۀ هفتمین دورۀ کتاب فصل

تصحیح، ترجمه و شرح: قاسم کاکایی

پاییز 1387؛ چاپ اول

قیمت: 56,000 ریال

 

جامعهشناسی هنرها؛

 شرحی بر اشکال زیبا و مردمپسند هنر

نویسنده: ویکتوریا الکساندر

مترجم: دکتر اعظم راورد راد

زمستان 1390؛ چاپ اول

قیمت:  ۱۵۰,۰۰۰ ریال

 

هنر و عاملیت؛

 به سوی نظریۀ جدید انسانشناختی

نویسنده: آلفردجل

مترجم: دکتر احمد صبوری

چاپ اول، زمستان 1390

قیمت: 95,000 ریال

        چشماندازهای كلامی در باب خداوند و زیبایی

نویسندگان: جان میل بنك، گراهام وارد و ادیت ویشوگرود

مترجم: عذرا لوعلیان لنگرودی

چاپ اول، زمستان 1390

قیمت: 35,000 ریال

 

مبانی حکمی هنر و زیبایی

از دیدگاه شهابالدین سهروردی

نویسنده: طاهره کمالیزاده

ویراستار: بابک عالیخانی

۱۳۹۲؛ چاپ دوم

قیمت: 95.000 ریال

 

پیش درآمد فلسفهای برای هنر ایرانی

نویسنده: محمود خاتمی

بهار۱۳۹۰؛ چاپ اول

قیمت: 85,000 ریال

 

جستارهایی در چیستی هنر اسلامی

(مجموعه مقالات و درسگفتارها)

به کوشش: هادی ربیعی

۱۳۹۲؛ چاپ پنجم

قیمت: 170.000 ریال

 

مبانی سنتی هنر و زندگی

(تأملی در کتاب «رقص شیوا»ی آناندا کوماراسوامی)

تحقیق، ترجمه و شرح: امیرحسین ذکرگو

تابستان 1390؛ چاپ اول

قیمت: 110,000 ریال

 

مقدمه ای بر هنر هند

نویسنده: آناندا کوماراسوامی

مترجم: امیرحسین ذکرگو

1382؛ چاپ اول

قیمت: 95.000 ریال

 

فلسفۀ هنر در عشق شناسی ملاصدرا

نویسنده: سید مهدی امامی جمعه

زمستان 1388؛ چاپ دوم

قیمت: 120.000 ریال

 

هندسۀ خیال و زیبایی

(پژوهشی در آرای اخوانالصفا دربارۀ حكمت هنر و زیبایی)

نویسنده: حسن بلخاری قهی

زمستان 1388؛ چاپ اول

قیمت: 95.000 ریال

 

 

معنا و مفهوم «زیبایی»

 در «المناظر و «تنقیح المناظر»

نویسنده: حسن بلخاری قهی

تابستان 1387؛ چاپ اول

قیمت: 45.000 ریال

 

اسرار مکنون یک گل

تأملی در مبانی حکمی نیلوفر مقدس در آیین، هنر و معماری شرق

نویسنده: حسن بلخاری قهی

بهار 1388،چاپ دوم

قیمت: 40,000 ریال

 

زیبایی شناسی فلسفی و تاریخ زیبایی شناسی جدید

مجموعه مقالات زیباییشناسی آکسفورد (1)

به کوشش: جرولد لوینسون، پل گایر

مترجم: فریبرز مجیدی

۱۳۹۲؛ چاپ دوم

قیمت: 55.000 ریال

 

مسائل کلی زیباییشناسی (قسمت اول)

مجموعه مقالات زیباییشناسی آکسفورد (2)

به کوشش: جرولد لوینسون

مترجم: فریبرز مجیدی

تابستان 1387؛ چاپ اول

قیمت: 49,000 ریال

 

مسائل کلی زیباییشناسی(قسمت دوم)

مجموعه مقالات زیباییشناسی آکسفورد (3)

به کوشش: جرولد لوینسون

مترجم: فریبرز مجیدی

زمستان 1390؛ چاپ اول

قیمت: 75,000 ریال

 

زیباییشناسی هنرها

مجموعه مقالات زیباییشناسی آکسفورد (4)

به کوشش: جرولد لوینسون

مترجمان: نریمان افشاری، سید محمدمهدی ساعتچی

1392 ؛چاپ اول

قیمت: 130.000 ریال

 

هنرو ارزش

نویسنده: جرج دیکی

مترجم: مهدی مقیسه

۱۳۹۳ ؛چاپ اول

قیمت: 95.000ريال

 

 

 

مکتب فلسفی اصفهان

نویسنده: سید محمدعلی مدرس مطلق

تابستان 1389؛ چاپ اول

قیمت: 38,000 ریال

 

هنر و نمادگرایی سنتی:

 گفتارهایی از آناندا کوماراسوامی

به کوشش: راجر لیپسی

مترجم: صالح طباطبایی

بهار 1389؛ چاپ اول

قیمت: 230.000 ریال

 

استحالۀ طبیعت در هنر

نویسنده: آناندا کوماراسوامی

مترجم: صالح طباطبایی

زمستان 1390 ؛ چاپ دوم

قیمت: 68,000 ریال

 

نویسندگان برجستۀ قلمرو هنر از عهد کهن

تا پایان سدۀ نوزدهم میلادی

نویسنده: کریس ماری

مترجمان: صالح طباطبایی، فائزه دینی

پاییز 1389؛ چاپ دوم

قیمت: 90,000 ریال

 

هنر و معنویت؛

مجموعه مقالاتی در زمینۀ حکمت هنر (ویراست جدید)

نویسندگان: شوان، گنون، کوماراسوامی، نصر و . . .

تدوین گر و مترجم: انشاءالله رحمتی

 زمستان 1389؛ چاپ دوم

قیمت: 120.000 ریال

 

زیباییشناسی و جامعهشناسی هنر

نویسنده: جنت ولف

مترجم: بابک محقق

بهار 1389؛  چاپ اول

قیمت: 60.000 ریال

 

منظره و هنر غرب

نویسنده: ملکوم اندروز

مترجم: بابک محقق

بهار 1388؛ چاپ اول

قیمت: 83,000 ریال

 

هنر و شناخت

نویسنده: جیمز اُ. یانگ

مترجمان: هاشم بناءپور، بهاره آزاده سهی و ارشیا صدیق

بهار 1388؛ چاپ اول

قیمت: 100.000 ریال

هنر و اخلاق

نویسنده: خوزه لوییس برمودس و سباستین گاردنر

مترجم: مشیت علایی

 زمستان 1387؛ چاپ اول

قیمت: 87,000 ریال

 

تاریخ زیبایی

(نظریههای زیبایی در فرهنگ های غربی)

نویسنده: اومبرتو اِکو

ترجمه و گزینش: هما بینا

 ۱۳۹۲؛ چاپ سوم

قیمت: 165.000 ریال

 

زیبایی شناسی مدرن ژاپنی

نویسنده: مایکل مارا

مترجم: هاشم رجب زاده

 زمستان 1387؛ چاپ اول

قیمت: 85,000 ریال

 

تحولات ذوق هنری در غرب

(گرایش به اصول هنرهای آغازین)

نویسنده: ارنست گامبریج

مترجم: محمدتقی فرامرزی

پاییز 1388؛ چاپ دوم

قیمت: 120.000 ریال

 

ویتگنشتاین نظریه و هنر

به کوشش: ریچارد آلن و ملکم تروی

مترجم: فرزان سجودی

 زمستان 1389؛ چاپ دوم

قیمت: 90,000 ریال

 

هیدگر و هنر

نویسنده: یوزف ی. کوکلماس

مترجم: محمدجواد صافیان

۱۳۸۷؛ چاپ اول؛ کار مشترک با نشر پرسش

قیمت: 35.000 ریال

 

ارتباط زیبایی شناختی (نظرگاه هندی)

نویسنده: ركا جانجی

مترجم: نریمان افشاری

 پاییز 1388؛ چاپ اول

قیمت: 40,000 ریال

 

متافیزیک خیال در گلشن راز شبستری

نویسنده: نصرالله حکمت

پاییز 1389؛ چاپ دوم

قیمت: 105.000 ریال

     اخلاق علایی

نویسنده: هبةالله بن عطاءالله حسینی شیرازی (معروف به شاهمیر)

گرد آورنده: محمدجعفر یاحقّی، سلمان ساكت

 زمستان 1389؛ چاپ اول  

قیمت: 40,000 ریال

 

میرحکمت

در بیان احوال، آثار و آراء حکیم ابوالقاسم میرفندرسکی

نویسنده: حسین کلباسی اشتری

 زمستان 1387؛ چاپ اول

قیمت: 35.000 ریال

 

زیبایی و فلسفۀ هنر در گفتوگو (1): افلاطون

به کوشش: منیره پنجتنی

بهار 1388؛ چاپ اول

قیمت: 46,000 ریال

 

پدیدارشناسی مکان

نویسنده: پروین پرتوی

 ۱۳۹۲؛ چاپ دوم

قیمت: 125.000 ریال

 

زیبایی شناسی و مسائل هنر از دیدگاه ابوحیان توحیدی

نویسنده: د. حسین الصدیق

مترجم: سید غلامرضا تهامی

1383؛ چاپ اول

قیمت: 20,000 ریال

 

بازنمایی و صدق

مجموعه مقالات زیبایی شناسی و فلسفۀ هنر (1)

نویسنده: رزالین هرست هاوس

مترجم: امیرحسین ذکرگو

 پاییز 1388، چاپ دوم

قیمت: 13,500 ریال

 

نقد هنر

مجموعه مقالات زیبایی شناسی و فلسفۀ هنر (2)

نویسنده: کالین لایس

مترجمان: امیر مازیار، امیر نصری

 پاییز 1388، چاپ دوم

     قیمت: 12,500 ریال

 

هنر، احساس و بیان

مجموعه مقالات زیبایی شناسی و فلسفۀ هنر (3)

نویسنده: پروین پرتوی

 تابستان 1387؛ چاپ اول

قیمت: 47,000 ریال

 

دیالکتیک برون و درون پدیدارشناسی خیال

مجموعه مقالات زیبایی شناسی و فلسفۀ هنر (4)

نیوسنده: گاستون باشلار

مترجم: امیر مازیار

 پاییز 1388، چاپ دوم

قیمت: 5,500 ریال

 

در باب معیار ذوق و تراژدی

مجموعه مقالات زیبایی شناسی و فلسفۀ هنر (5)

نویسنده: دیوید هیوم

مترجم: علی سلمانی

پاییز 1388، چاپ دوم

قیمت: 7,500 ریال

 

تجربۀ زیباشناختی

مجموعه مقالات زیبایی شناسی و فلسفۀ هنر (6)

نویسنده: دایانه کالینسون

مترجمان: فریده فرنودفر

پاییز 1388، چاپ دوم

قیمت: 20,000 ریال

 

ساختارگرایی و پساساختارگرایی

مجموعه مقالات زیبایی شناسی و فلسفۀ هنر (7)

نویسنده: استوارت سیم

مترجم: بابک محقق

 پاییز 1388 ،چاپ اول

قیمت: 14,000 ریال

 

مارکسیسم و زیبایی شناسی

مجموعه مقالات زیبایی شناسی و فلسفۀ هنر (8)

نویسنده: استوارت سیم

مترجم: مشیت علایی

بهار 1389، چاپ اول

قیمت: 25.000 ریال

 

جامعه، هنر و اخلاق

مجموعه مقالات زیبایی شناسی و فلسفۀ هنر (9)

نویسنده: تام سارل

مترجم: مسعود قاسمیان

چاپ اول، بهار 1390

قیمت: 25,000 ریال

عکاسی و بازنمایی

مجموعه مقالات مسائل هنر و زیباییشناسی معاصر (1)

نویسنده: راجر اسکروتون

مترجم: بابک محقق

زمستان 1386، چاپ اول

قیمت: 10,000 ریال

 

هنر عمومی

مجموعه مقالات مسائل هنر و زیباییشناسی معاصر (2)

نویسنده: هیلده هاین

مترجم: شهریار وقفیپور

 زمستان 1386، چاپ اول

قیمت: 11,000 ریال

 

مطالعات فرهنگی و زیباییشناسی

مجموعه مقالات مسائل هنر و زیبایی شناسی معاصر (3)

نویسنده: ریتا فلکسی و دیوید شاموی

مترجم: نیما ملکمحمدی

پاییز 1388، چاپ اول

قیمت: 14,000 ریال

 

هنر عمومی

مجموعه مقالات مسائل هنر و زیباییشناسی معاصر (4)

نویسنده: الفرد لسینگ، دنیس داتون

مترجم: نیما ملکمحمدی

 بهار 1389، چاپ اول

قیمت: 12,500 ریال

 

اصالت اجرا در موسیقی

مجموعه مقالات مسائل هنر و زیباییشناسی معاصر (5)

استیون دیویس، جیمز اُ. یانگ

مترجم: مسعود قاسمیان

 زمستان 1390 ؛ چاپ اول

قیمت: 22,000 ریال

 

 

فلسفه و حکمت (۹-۱)

درسگفتارهای زیباییشناسی و فلسفۀ هنر

قطع: جیبی (جلد نرم)

 

هنر در نظر افلاطون (۱)

نویسنده: سعید بینای مطلق

زمستان 1390؛ چاپ سوم

قیمت: 11,000 ریال

 

اشارهای به زیباییشناسی از منظر پدیدارشناسی(2)

نویسنده: محمود خاتمی

 زمستان 1390 ؛ چاپ سوم

قیمت: 9,500 ریال

 

گزیدۀ زیباییشناسی هگل(3)

نویسنده: محمود عبادیان

زمستان 1390 ؛ چاپ سوم

قیمت: 16,000 ریال

خیال، مثال و جمال در عرفان اسلامی (4)

نویسنده: علی شیخالاسلامی

زمستان 1390 ؛ چاپ سوم

قیمت: 11,000 ریال

 

فلسفۀ تحلیلی هنر (5)

نویسنده:  علی رامین

زمستان 1390 ؛ چاپ سوم

قیمت: 8,000 ریال

 

حکمت هنر و زیبایی در اسلام (6)

نویسنده: شهرام پازوکی

۱۳۹۲؛ چاپ سوم

قیمت: ۱۹,۵۰۰ ریال

 

فلسفۀ هنر ارسطو (7)

نویسنده: محمد ضیمران

۱۳۹۲؛ چاپ سوم

قیمت: ۳۶,۰۰۰ ريال

 

هنر از دیدگاه مارتین هیدگر (8)

نویسنده: محمدرضا ریختهگران

۱۳۹۲؛ چاپ سوم

قیمت: ۲۸,۰۰۰ ريال

 

هنر و زیباییشناسی در شرق آسیا (9)

نویسنده: دكتر محمدرضا ریختهگران

۱۳۹۲؛ چاپ سوم

قیمت: ۲۵,۰۰۰ ریال

 

 

هنرهای تجسمی

 

شاهنامۀ شاه تهماسب

۱۳۹۲؛ چاپ اول

قیمت با جلد طرح چرم، قاب و کیف: 9.800.000 ريال

 

شــاهـکارهای هنر ایران در مجموعههای لهســتان

جلد اول: تصاویر

جلد دوم: مقالات

نویسنده: تادئوش مایدا

مترجمان: مهدی مقیسه و سید داوود طبایی عقدایی

۱۳۹۲؛ چاپ اول

قیمت دورۀ دوجلدی با قاب: 2.700.000ريال

 

هنرپژوهی در برگزیدۀ قرآن کریم

به خط و کتابت علیرضا عباسی

کتاب تقدیری سال 1387

تحقیق و پژوهش: محمدمهدی هراتی

 زمستان 1387؛ چاپ اول

قیمت: 400.000 ریال

 

مصحف روشن

معرفی برخی از نسخه های قرآن در موزه های شیراز

قرن هفتم تا نهم هجری

کتاب تقدیری هفتمین دورۀ کتاب فصل

مهدی صحراگرد

 پاییز 1387؛ چاپ اول

 قیمت: 130.000ریال

 

 

 

دیوارنگاری عصر صفویه در اصفهان

 کاخ چهلستون

کتاب برگزیدۀ دومین دورۀ کتاب فصل

به کوشش: حسین آقاجانی اصفهانی و اصغرجوانی

 ۱۳۸۶؛ چاپ اول

قیمت: 400.000 ریال

 

تیغ و تنبور

 هنر دورۀ تیموریان به روایت متون

کتاب تقدیری چهارمین دورۀ کتاب فصل

به کوشش: ولیالله کاوسی

 پاییز 1389؛ چاپ اول

 قیمت: 90,000 ریال

 

بحران واقعیت: در باب عکاسی معاصر

کتاب تقدیری سیزدهمین دورۀ کتاب فصل و تقدیری سال 1391

نویسنده: اندی گراندبرگ

مترجم: مسعود ابراهیمی مقدم، مریم لدنی

۱۳۹۲ ؛چاپ دوم

قیمت: 165.000 ریال

 

زبان تصویری شاهنامه

کتاب برگزیدۀ دوازدهمین دورۀ کتاب فصل

نویسنده: رابرت هیلنبرند

مترجم: داود طبایی

 بهار 1388؛ چاپ اول

قیمت: 75,000 ریال

 

جهان دوگانۀ مینیاتور ایرانی

 تفسیر كاربردی نقاشی دورۀ صفوی

نویسنده: مائیس نظرلی

مترجم: عباسعلی عزتی

زمستان 1390؛ چاپ اول

قیمت: 120.000 ریال

 

هنر تاریخی پنجکنت

(نقاشی و پیكرتراشی)

نویسنده: الکساندر بلنیتسکی

مترجم: عباسعلی عزتی

زمستان 1390 ؛ چاپ اول

قیمت: 95,000 ریال

 

مرقع میرزا غلامرضا اصفهانی

زمستان 1390؛ چاپ اول

قیمت: 120.000 ریال

 

 

 

یادگارهایی ماندگار از استاد فرهیختۀ روزگار

سید مرتضی نجومی

زمستان 1390؛ چاپ اول

قیمت:  250.000 ریال

 

دعای صباح

به خط نسخ میرعلی بن شفیع تبریزی

۱۳۹۰ ؛ چاپ اول

قیمت: 130.000 ریال

 

دعای احتجاب

به خط میرزا احمد نیریزی

عکاس: امید محکمی

 ۱۳۹۰؛چاپ اول

قیمت: 150.000 ريال

 

چهل حدیث نبوی

 به خط شاهمحمود نیشابوری

ترجمه منظوم: عبدالرحمن جامی

به خط: شاهمحمود نیشابوری

۱۳۸۸؛ چاپ اول

قیمت: 130.000 ریال

 

پندنامۀ لقمان حكیم

به خط میرعماد حسنی سیفی قزوینی

۱۳۸۸؛ چاپ اول

 قیمت: 170.000 ریال

 

پندنامۀ جامی

به خط میرعماد حسنی سیفی قزوینی

(961-1024ق) 

۱۳۸۸؛ چاپ اول

قیمت: 150.000 ریال

 

رضا عباسی اصلاح گر سرکش

نویسنده: شیلا کنبی

مترجم: یعقوب آژند

زمستان 1389؛ چاپ دوم

قیمت شومیز: 200.000 ریال

قیمت کالینگور: 300.000 ریال

 

سیمای سلطانمحمد نقاش

نویسنده: یعقوب آژند

 بهار 1384؛ چاپ اول

قیمت: 75.000 ریال

 

 

مکتب نگارگری تبریز و «قزوین - مشهد»

نویسنده: یعقوب آژند

بهار 1384؛ چاپ اول

قیمت: 63,000 ریال

 

مکتب نگارگری اصفهان

نویسنده: یعقوب آژند

پاییز 1385؛ چاپ دوم

قیمت: ۲۵۰,000 ریال

 

مناجاتنامه حضرت امیر (ع)

به خط سلطان محمد خندان

۱۳۹۲؛چاپ اول

قیمت: 150.000 ریال

 

مکتب نگارگری شیراز

نویسنده: یعقوب آژند

 پاییز 1387؛ چاپ اول

قیمت: 100.000 ریال

 

مکتب نگارگری هرات

نویسنده: یعقوب آژند

 تابستان 1387؛ چاپ اول

قیمت: 130.000 ریال

 

مجموعه مقالات نگارگری مکتب اصفهان

یعقوب آژند، حبیب الله آیت الهی و . . .

پاییز 1385؛ چاپ اول

قیمت: 100.000 ریال

 

نگاره های ایرانی

(گنجینۀ ارمیتاژ) سدۀ پانزدهم تا نوزدهم میلادی

نویسنده: آ.ت. آدامووا

مترجم: زهره فیضی

1386؛ چاپ اول

قیمت: 450.000 ریال

 

 سیر تحول نقاشی ایرانی

سدۀ شانزدهم میلادی

نویسنده: م. م. اشرفی

مترجم: زهره فیضی

بهار 1384؛ چاپ اول

قیمت: 24.000 ریال

 

 

 

 

 

    از بهزاد تا رضا عباسی

(سیر تكاملی مینیاتور در سدۀدهم و اوایل سدۀ یازدهم هجری)

نویسنده: م. م. اشرفی

ترجمه: نسترن زندی

زمستان 1388؛ چاپ اول

قیمت: 90.000 ریال

 

بهزاد و شکلگیری مکتب مینیاتور بخارا

در قرن 16 میلادی

نویسنده: م.م. اشرفی

مترجم: نسترن زندی

زمستان 1386؛ چاپ دوم

قیمت: 35,000 ریال

 

نگارگری و حامیان صفوی

بررسی تحولات دورۀ گذار از مکتب قزوین به مکتب اصفهان

نویسنده: آنتونی ولش

مترجم: روحالله رجبی

بهار 1389؛ چاپ دوم

قیمت: 110.000 ریال

 

نقاشی ایرانی، نسخهنگاره های عهد صفوی

نویسنده: استوارت کری ولش

مترجم: احمدرضا تقاء

زمستان 1389؛ چاپ دوم

قیمت: 149,000 ریال

 

مروری بر نگارگری ایرانی

نویسنده: اولگ گرابار

مترجم: مهرداد وحدتی دانشمند

زمستان 1389؛ چاپ دوم

قیمت: 120,000 ریال

 

آداب و فنون نقاشی و کتابآرایی

نویسنده: ایو پورتر

مترجم: زینب رجبی

۱۳۹۲؛ چاپ دوم

قیمت: 130.000 ریال

 

بنیان های مکتب نقاشی اصفهان

نویسنده: اصغر جوانی

 بهار 1390 ؛ چاپ دوم

قیمت: 60,000 ریال

 

ماه تابان اصفهان

مروری بر زندگی و آثار حاج محمدحسین مصورالملکی

تحقیق و پژوهش: بدرالسادات قاری سیدفاطمه

 تابستان 1387؛ چاپ اول

قیمت:73,000 ریال

شاهکارهای نگارگری ایران

۱۳۹۱ ؛چاپ دوم

قیمت: 2.500.000 ریال

 

سرمشق

 منتخبی از آثار همایش بینالمللی خوشنویسی جهان اسلام

به کوشش: فرهنگستان هنر

۱۳۸۶؛ چاپ سوم

قیمت: 550.000 ریال

 

آیینۀ نگاه

دومین نمایشگاه دوسالانۀ نقاشی جهان اسلام

به كوشش: فرهنگستان هنر

مترجم: کلود کرباسی

پاییز 1382؛ چاپ اول

قیمت: 350.000 ریال

 

شمس فرهنگستان

دبیر مجموعه: مهدی حسینی

پاییز 1386؛ چاپ اول

قیمت: 300.000ریال

 

سومین دوسالانۀ بینالمللی گرافیک جهان اسلام

سازماندهنده: مؤسسه فرهنگی هنری صبا، موزۀ هنرهای معاصرفلسطین

ناشران: مؤسسۀ تألیف، ترجمه و نشر آثار هنری «متن» و نشر آبان

 پاییز 1388؛ چاپ اول

قیمت: 200.000ریال

 

کتاب دوسالانۀبین المللی عکس جهان اسلام

اولین دوسالانۀ بین المللی عکس جهان اسلام

دبیر دوسالانه: سیدعباس میرهاشمی

 بهار 1387؛ چاپ اول

قیمت: 250.000 ریال

 

نقاشی انقلاب

هنر متعهد اجتماعی دینی در ایران

نویسنده: مرتضی گودرزی دیباج

۱۳۸۷؛چاپ اول

قیمت: 370.000 ریال

                     

گرافیك انقلاب

 هنر متعهد اجتماعی دینی در ایران

نویسنده: مرتضی گودرزی دیباج

۱۳۹۰؛ چاپ اول

قیمت: 370.000 ریال

 

عمارت هزار نقش

بررسی نقوش حیوانی در کاشیهای هفترنگ

کاخ هشتبهشت اصفهان

به کوشش: غلامرضا نصراصفهانی

مترجم: مجتبی صفیپور رشوانلو

پاییز 1389؛ چاپ اول

قیمت: 60.000 ریال

دائوی نقاشی

پژوهشی در سرشت آیینی نقاشی چینی

نویسنده: مای ـ مای سه

مترجم: امیر مازیار

پاییز 1384؛ چاپ اول

قیمت: 40,000 ریال

 

تا شقایق هست

گزیده ای از نقاشی های سهراب سپهری

نویسنده: جلال الدین سلطان کاشفی

تابستان 1386؛ چاپ اول

قیمت: 55,000 ریال

 

نقاشان معاصر تبریز

به کوشش: مؤسسۀ فرهنگی هنری صبا

زمستان 1388؛ چاپ اول

قیمت: 120.000 ریال

 

مجموعه مقالات نگارگری ایرانی- اسلامی در نظر و عمل

ترجمه و تحقیق: صالح طباطبایی

بهار 1388؛ چاپ اول

قیمت: 54,000 ریال

 

تصاویر شاهنامۀ فردوسی

به روایت میرزا علیقلی خویی

نویسنده: هاجر صمدی با همكاری نعمت لالهیی

 پاییز 1388؛ چاپ اول

قیمت: 75.000 ریال

 

نقاشی و ادبیات ایرانی

نویسنده: ز. ی. رحیموا و آ. پولیاکووا

مترجم: زهره فیضی

زمستان 1381؛ چاپ اول

قیمت: 21,500 ریال

 

نگاره های شاهنامه

نویسنده: ا.ت.آدامووا و ل.ت. گیوزالیان

مترجم: زهره فیضی

بهار 1386؛ چاپ دوم

قیمت: 30,000 ریال

 

اصطلاحات خوشنویسی

 در شعر شاعران بزرگ ایران

نویسنده: آزاد محمودی

زمستان 1387؛ چاپ اول

قیمت: 50,000 ریال

 

نقاشیهای بقاع متبرکه در ایران

نویسنده: علیاصغر میرزایی مهر

پاییز 1386؛ چاپ اول

قیمت: 78,000 ریال

در میان راز مشتاقان

مروری بر زندگی و آثار استاد محمود جوادی پور

1383؛ چاپ اول

قیمت: 70,000 ریال

 

شیوه های رنگ سازی در قلمرو هنر و نقاشی

نویسنده: جلیل جوکار

پاییز 1389؛ چاپ دوم

قیمت: 46,000 ریال

 

بهزاد در گلستان

پاییز 1382؛ چاپ اول

قیمت: 32,000 ریال

 

یادنامۀ کمال الدین بهزاد

به کوشش: عبدالمجید حسینی راد

 آذر 1382؛ چاپ اول

قیمت: 32,000 ریال

 

گنجینه (1-4)

به اهتمام و سردبیری: دکتر محمدمهدی هراتی

قیمت: ۱۲۰,۰۰۰ ریال

 

خیال شرقی (1-4)

سردبیر: مصطفی گودرزی

قیمت 1-3: 70,000 ریال

قیمت 4: 400.000 ریال

 

فراسوی ایمان: هنر مدرن و تخیل مذهبی

نویسنده: رُزماری کراملین

مترجم: مصطفی اسلامیه

زمستان 1386؛ چاپ اول

قیمت: 160.000 ریال

 

آن گوهر بی همتا

نگاهی به آثار مصور فرصتالدوله شیرازی

 نویسنده: محمدحسین صالحی ابرقویی

۱۳۹۲؛ چاپ اول

قیمت: 70,000 ریال

 

جلدسازی ایرانیان

 از سلجوقیه تا پایان قاجاریه

نویسنده: مصطفی رستمی

۱۳۹۲ ؛چاپ اول

قیمت: 350.000 ريال

 

 مروری بر آثار شجاعالدین شهابی

به کوشش: مسعود اصغرنژاد بلوچی

1392؛ چاپ اول

قیمت250.000 ريال

 

از الـفبا تا هـنر

شناخت انواع خطوط از آغاز تاکنون و قالبهایخوشنویسی

تألیف: غلامرضا راهپیما

۱۳۹۲؛ چاپ اول

قیمت: ۱،۲۰۰،۰۰۰ ريال

      کتابآرایی قرآن:جلوهای از هنر عصر قاجار

شناخت صفحهآرایی و ارزشهای تصویری قرآنهای چاپ سنگی کتابخانۀ ملی

نویسندگان: شبنم فراست و مریم لاری

۱۳۹۳؛ چاپ اول

قیمت: ۱۲۰,000 ریال

 

پیکر انسان در هنر اسلامی

میراث گذشته و تحولات پس از اسلام

نویسنده: ایوا بئر

مترجم: بهنام صدری

۱۳۹۳؛ چاپ اول

 

کتاب سازندگی هنر

نویسنده: حسین فخیمی

چاپ اول، زمستان 1390

قیمت: 85,000 ریال

 

 

 

 

 

 

هنرهای صناعی

 

مهر و حکاکی در ایران

کتاب تقدیری نهمین دورۀ کتاب فصل

محمدجواد جدی

پاییز 1387؛ چاپ اول

قیمت: 350.000 ریال

 

دانشنامۀ مهر و حکاکی در ایران

محمدجواد جدی

۱۳۹۲؛ چاپ اول

قیمت: 2.800.000 ریال

قیمت با قاب: 3.000.000 ريال

 

افشار

دستبافت های ایلات جنوب شرقی ایران

نویسنده: پرویز تناولی

 پاییز 1389؛ چاپ اول

قیمت: 400,000 ریال

 

شال های ترمۀ كرمان

گذشته،حال، آینده

نویسنده: ایمان زكریایی كرمانی

پاییز 1388؛ چاپ اول

قیمت: 70,000 ریال

 

تصویرگری و رنگگزینی

 در هنرهای سنتی آذربایجان

نویسنده: رحمان احمدی ملكی

پاییز 1388؛ چاپ اول

قیمت: 62,000 ریال

 

قلمکار اصفهان

 از شروع درخشش در عصر صفوی تا به امروز

نویسندگان: حسین یاوری، علیرضا بطلانی یادگار و هاله هلالی اصفهانی

پاییز 1385؛ چاپ اول

قیمت: 22,000 ریال

 

شاه عباس و هنرهای اصفهان

نویسنده: آنتونی ولش

مترجم: احمدرضا تقاء

پاییز 1385؛ چاپ اول

قیمت: 38,000 ریال

 

طرح و نقش فرش ایران

به کوشش: محمدعلی رجبی

1387؛ چاپ اول

قیمت: 90.000 ریال

 

نمدهای ایران

پژوهشی در زمینۀ نمدهای منطقه گرگان و دشت

پژوهش: محمود جوادی پور

 پاییز 1386؛ چاپ اول

قیمت شومیز: ۴۰۰,000 ریال

قیمت گالینگور: 450,000 ریال

 

پژوهشی در زیلوی یزد

نویسنده: جواد علیمحمدی اردکانی

پاییز 1386؛ چاپ اول

قیمت: 54,000 ریال

 

دستبافتههای سوادکوه

نویسنده: مصطفی رستمی

پاییز 1386؛ چاپ اول

قیمت: 44,000 ریال

 

ترمه های سلطنتی ایران و کشمیر

نویسندگان: رحیم عناویان و ژرژ عناویان

پاییز 1386؛ چاپ اول

قیمت: 450,000 ریال

 

خلیل خیال

یادنامۀ استاد فقید خلیل درودچی

به کوشش: محمدعلی رجبی

تابستان 1387؛ چاپ اول

قیمت: 20,000 ریال

 

نقشبند خیال

 احوال و آثار استاد محسن محسنی

به کوشش: اکرم عزیز طائمه

پاییز 1387؛ چاپ اول

قیمت: 52,000 ریال

 

چوتاشی در مازندران

نویسنده: مصطفی رستمی

۱۳۹۲؛ چاپ اول

قیمت: 85.000 ریال

 

 

کلیات و تاریخ هنر

 

دانشنامۀ هنر و معماری ایرانی

بر اساس فرهنگ گروو

ترجمه و پژوهش: صالح طباطبایی

بهار۱۳۹۲؛ چاپ اول

قیمت:  ۶۹۰،۰۰۰ ریال

 

از کارگاه تا دانشگاه

پژوهشی در نظام آموزشی استاد _ شاگردی و تبدیل آن به نظام دانشگاهی در نقاشی ایران

نویسنده: یعقوب آژند

۱۳۹۲؛ چاپ اول

قیمت: 95,000 ریال

 

هنر معاصر آفریقا

کتاب برگزیدۀ چهارمین دورۀ کتاب فصل

نویسنده: سیدنی لیتل فیلد کاسفر

مترجم: علیرضا حسنی آبیز

پاییز 1 386؛ چاپ اول

قیمت: 59,000 ریال

 

نخستین فرهنگستان ایران

به روایت اسناد

به کوشش: جواد مهدویان

۱۳۹۲؛ چاپ اول

قیمت: 75.000 ريال

 

 هنر آمریکای لاتین در قرن بیستم

نویسنده: ادوارد لوسی اسمیت

مترجم:  امید نیکفرجام

بهار 1386؛ چاپ اول

قیمت: ۱۱۰,000 ریال

 

 

 

      هنر جنوب شرقی آسیا

نویسنده: فیلیپ راوسن

مترجم: محمدتقی فرامرزی

1384؛ چاپ اول

قیمت: 35,000 ریال

 

هنر چین

نویسنده: مری تریگیر

مترجم: فرزانه طاهری

پاییز 1384؛ چاپ دوم

قیمت: 32,000 ریال

 

هنر ژاپن

نویسنده: جوان استنلی بیکر

مترجم: نسترن پاشایی

پاییز 1383؛ چاپ اول

قیمت: 35,000 ریال

 

تاریخ مختصر هنر هند

نویسنده: روی. س. كریون

مترجمان: فرزان سجودی، كاوه سجودی

بهار 1388؛ چاپ اول

قیمت: 52,000 ریال

 

نگارگری و معماری بودایی

نویسنده: رابرت ایی. فیشر

مترجم: ع. پاشایی

زمستان 1390، چاپ دوم

 قیمت: 80,000 ریال

 

تاریخ تاریخ هنر

سیری در تاریخ تکوین نظریۀ هند

نویسنده: ورنن هایدماینر

مترجم: مسعود  قاسمیان

1390، چاپ دوم

قیمت: 67,000 ریال

 

فیل در شمایلهای هندویی و بودایی

نمادشناسی هنر شرق (1)

نویسنده: امیرحسین ذکرگو

زمستان 1387؛ چاپ اول

قیمت: 26,000 ریال

 

مار در هنرهای بودایی  و هندویی

نمادشناسی هنر شرق (۲)

نویسنده: امیرحسین ذکرگو

تابستان 1391؛ چاپ اول

قیمت: 50.000 ریال

 

هنر ژاپن: نگاهی به جزئیات

نویسنده: جان ریو

مترجم: بابک محقق

زمستان1388؛ چاپ اول

قیمت: 120,000 ریال

هنرمندان ارمنی ایران

نویسنده: آندرانیك هویان

تابستان 1388؛ چاپ اول

قیمت: 40,000 ریال

 

حضور طبیعت در مجموعه چینی های آبی و سفید

آستانۀ شیخ صفیالدین در اردبیل

بهکوشش: نوشیندخت نفیسی

پاییز 1384؛ چاپ اول

قیمت: 8,500 ریال

 

روح انسان در هنر آسیایی

نویسنده: لارنس بنیون

مترجم: محمدحسین آریا (لرستانی)

تابستان 1383؛ چاپ اول

قیمت: 15,000 ریال

 

چین و هنرهای اسلامی

نویسنده: زکی محمدحسن

مترجم: غلامرضا تهامی

پاییز 1385؛ چاپ اول

قیمت: 15,000 ریال

 

کتابشناسی مکتب اصفهان

بهکوشش: محمدزضا صافیان اصفهانی

۱۳۹۲؛ چاپ اول

قیمت: 135.000 ريال

 

ژاپن روح گریزان

نویسنده: نلی دله

مترجم: ع. پاشایی

۱۳۸۲؛ چاپ اول

قیمت: 125.000 ريال

 

بررسی سفرنامههای دورۀ صفوی

بهکوشش: منوچهر دانشپژوه

۱۳۸۵؛ چاپ اول

قیمت: 75.000 ريال

 

 

هنر اصفهان

 از نگاه سیاحان از صفویه تا پایان قاجاریه

نویسندگان: رضا مختاری اصفهانی و علیرضا اسماعیلی

 زمستان 1385؛ چاپ اول

قیمت: 32,000 ریال

 

 

معماری و شهرسازی

 

معنا در معماری غرب

کتاب برگزیدۀ سال 1387 ؛ برگزیدۀ سومین دورۀ کتاب فصل

نویسنده: کریستیان نوربرگ ـ شولتس

مترجم: مهرداد قیومی بیدهندی

 ۱۳۹۱؛چاپ چهارم

قیمت: 195.000 ريال

 

معماری اسلامی در اندلس

کتاب برگزیدۀ چهارمین دورۀ کتاب فصل

نویسنده: ماریانه باروکاند، آخیم بدنورتس

مترجم: فائزه دینی

زمستان 1390؛ چاپ دوم

قیمت: 100,000 ریال

 

گذری بر معماری متقدم مسلمانان

نویسنده: جان کرسول

بازنگری: جیمز آلن

مترجم: مهدی گلچین عارفی

۱۳۹۳؛ چاپ اول

قیمت جلد شومیز: ۳۲۰،۰۰۰ ريال

قیمت جلد سخت: ۴۲۰،۰۰۰ ريال

 

معماری ایلخانی در نطنز

مجموعه مزار شیخ عبدالصمد

کتاب تقدیری هفتمین دورۀ کتاب فصل

نویسنده: شیلا بلر

مترجم: ولیالله کاوسی

پاییز 1387؛ چاپ اول

قیمت: 45,000 ریال

 

هنر و معماری صفویه

کتاب تقدیری سال 1386 کتاب فصل

نویسنده: شیلا کنبی

مترجم: مزدا موحد

زمستان 1388؛ چاپ دوم

قیمت: 90,000 ریال

 

رسالۀ معماریه

کتاب تقدیری  شانزدهمین دورۀ کتاب فصل

نویسنده: جعفر افندی

مترجم: مهرداد قیومی بیدهندی

زمستان 1389؛ چاپ اول

قیمت: 47,000 ریال

 

سنت در معماری

 آفریقا، امریکا، آسیا و اقیانوسیه

نویسنده: دوراپ. كراوچ. جون جانسون

مترجم: محمدتقی فرامرزی

پاییز 1390؛ چاپ اول

قیمت: 190,000 ریال

 

بناهای دورۀ اسلامی ایران

(از آغاز تا 1218 ش)

نویسنده: پاسکال کوست

مترجم: آتوسا مهرتاش

زمستان 1390 ؛ چاپ اول

قیمت: 220,000 ریال

 

بازآفرینی ربع رشیدی بر اساس متون تاریخی

نویسندگان: دکتر محمدعلی کینژاد، آزیتا بلالی اسکویی

زمستان 1390؛ چاپ اول

قیمت: 110,000 ریال

 

خانۀ موسوی

میراث معماری روستایی گیلان؛ جلگه غرب (1)

زیر نظر: محمود طالقانی

پاییز 1389؛ چاپ اول 

قیمت: 190,000 ریال

 

خانۀ محتشم طلب

میراث معماری روستایی گیلان؛ جلگه غرب (2)

زیرنظر: محمود طالقانی

زمستان 1389؛ چاپ اول

قیمت: 190,000 ریال

 

 

 

   خانۀ بهزادی

میراث معماری روستایی گیلان (3)؛ کوهپایۀ شرق

زیرنظر: محمود طالقانی

بهار 1390 ؛ چاپ اول

قیمت: 180,000 ریال

 

 خانۀ موسیزاده

میراث معماری روستایی گیلان (4)؛ جلگۀ غرب

زیرنظر: محمود طالقانی

 تابستان 1390چاپ اول

قیمت: 220,000 ریال

 

خانۀ طربی

میراث معماری روستایی گیلان (5)؛ کوهپایۀ غرب

زیرنظر: محمود طالقانی

تابستان 1390؛ چاپ اول

قیمت: 220,000 ریال

 

خانۀ مرادی

میراث معماری روستایی گیلان (6)؛ جلگۀ مرکز

زیرنظر: محمود طالقانی

زمستان 1390؛ چاپ اول

قیمت: 180,000 ریال

 

خانۀ حاجتپور

میراث معماری روستایی گیلان (۷)؛ جلگۀ مرکز

زیرنظر: محمود طالقانی

زمستان ۱۳۹۱؛ چاپ اول

قیمت: 200,000 ریال

 

خانه های قدیمی تبریز (جلد اول)

نویسندگان: دکتر محمد علی کینژاد؛  مهندس محمدرضا شیرازی

زمستان 1389؛ چاپ اول

قیمت: 350,000 ریال

 

نگارههای چوبی مساجد آذربایجان شرقی

نویسنده: ناهید دهقان

بهار 1389؛ چاپ اول

قیمت: 190,000 ریال

 

فرهنگنامۀ معماری ایران در مراجع فارسی

1. اصطلاحات و مفاهیم

زیرنظر: سیدمحمد بهشتی و مهرداد قیومی بیدهندی

ناشران: مؤسسۀ تألیف، ترجمه و نشر آثار هنری «متن»، با همکاری  دانشنامۀ تاریخ معماری ایرانشهر

زمستان 1388؛ چاپ اول

قیمت: 170,000 ریال

فرهنگنامۀ معماری ایران در مراجع فارسی  

2. اعلام

زیرنظر: سیدمحمد بهشتی و مهرداد قیومی بیدهندی

ناشران: مؤسسۀ تألیف ترجمه و نشر آثار هنری «متن» با همکاری دانشنامۀ تاریخ معماری ایرانشهر

تابستان 1389؛ چاپ اول

قیمت: 220,000 ریال

 

اسناد معماری ایران (دفتر اول)

مصحح: عمادالدین شیخالحكمایی

ناشران: مؤسسۀ تألیف، ترجمه و نشر آثار هنری «متن» با همکاری دانشنامۀ تاریخ معماری و شهرسازی ایران، وزارت مسكن و شهرسازی

پاییز 1388؛ چاپ اول

قیمت: 120,000 ریال

 

اسناد معماری ایران (دفتر دوم)

مصححان: ایرج افشار و عمادالدین شیخالحكمایی

ناشران: مؤسسۀ تألیف، ترجمه و نشر آثار هنری «متن» با همکاری دانشنامۀ تاریخ معماری و شهرسازی ایران، وزارت مسكن و شهرسازی

تابستان 1389؛ چاپ اول

قیمت: 120,000 ریال

 

الگوهای معماری هند

فضا و زمان در طرح و تصویر

به کوشش: جی. اچ. آر تیلوتسون

مترجم: رمضانعلی روحاللهی

تابستان 1389؛ چاپ اول

قیمت: 60,000 ریال

 

تاریخ معماری عثمانی

نویسنده: گادفری گودوین

مترجم: اردشیر اشراقی

تابستان 1388؛ چاپ اول

شومیز: 190,000 ریال

گالینگور: 220,000 ریال

 

كاخوارۀ نایین

طلیعۀ دیوارنگارههای مكتب اصفهان

نویسنده: سعید خودداری نایینی

پاییز 1388؛ چاپ اول

قیمت: 120,000 ریال

 

شاهکارهای معماری آسیای میانه

سده های چهاردهم و پانزدهم میلادی

نویسنده: گالینا آناتولینا پوگاچنکووا

مترجم: سید داود طبایی

پاییز 1387؛ چاپ اول

قیمت:  60,000 ریال

کتیبه های یادمانی فارس

 بناهای قرن هفتم تا دهم هجری

 نویسنده: محمدصادق میرزا ابوالقاسمی

پاییز 1387؛ چاپ اول

قیمت: 65,000 ریال

 

مسجد عتیق شیراز

نویسنده: دونالد ن. ویلبر

مترجم: افرا بانک

پاییز 1387؛ چاپ اول

قیمت: 25,000 ریال

 

تیشه داری

 (گذری بر آثار استاد محمدقاسم اخوی یان معمار سنتی خراسان)

نویسنده: محمدمهدی اخوییان

پاییز 1387؛ چاپ اول

قیمت: 42,000 ریال

 

معماری و اندیشۀ نقادانه

نویسنده: وین اتو

مترجم: امینه انجم شعاع

زمستان 1388؛ چاپ دوم

قیمت: 100,000 ریال

 

شهر و مدرنیته

نویسنده: مرتضی هادی جابری مقدم

1386، چاپ دوم

قیمت: 52,000 ریال

 

هنر و معماری اسلامی (2)

 (1800-1250)

نویسنده: شیلا بلر و جاناتان بلوم

مترجم: یعقوب آژند

 1381؛ چاپ سوم

قیمت: 135000 ریال

 

مجموعه مقالات اولین جشنوارۀ دانشجویی معماری و شهرسازی

مجموعه مقالات دانشجویی؛ 1

زمستان 1384؛ چاپ اول

قیمت: 30000 ریال

 

پویه شناسی صور معماری

نویسنده: رودولف آرنهایم

مترجم: مهرداد قیومی بیدهندی

1388؛ چاپ سوم

قیمت: 37,000 ریال

کلیساهای ارامنۀ جلفای نو اصفهان

نویسنده: آرمن حق نظریان

مترجم: نارسیس سهرابی ملایوسف

پاییز 1385؛ چاپ اول

قیمت: 57,000 ریال

 

خانه های ارامنۀ جلفای نو اصفهان

نویسنده: کاراپت کاراپتیان

مترجم: مریم قاسمی سیچانی

پاییز 1385؛ چاپ اول

قیمت: 52,000 ریال

 

معماری چین

نویسنده: هنری استرلین

مترجم: مرتضی هادی جابری مقدم

زمستان 1386؛ چاپ اول

قیمت: 53,000 ریال

 

معماری مایا

نویسنده: هنری استرلین

مترجم: علیرضا پلاسیّد

زمستان 1386؛ چاپ اول

قیمت: 46,000 ریالپ

معماری مکزیک باستان

نویسنده: هنری استرلین

مترجم: حمیده جابری انصاری

زمستان 1386؛ چاپ اول

قیمت: 50,000 ریال

 

مکتب اصفهان در شهرسازی

دستور زبان طراحی شالودۀ شهری

نویسنده: زهرا اهری

۱۳۹۳ ؛ چاپ دوم

قیمت: ۱۵۰،۰۰۰ ریال

 

 اردبیل بقعۀ شیخ صفی

نویسنده: فردریش زاره

مترجم: صدیقه خوانساری موسوی

پاییز 1385؛ چاپ اول

قیمت: 12,000 ریال

 

گزیده آثار استاد اصغر شعرباف

گره و کاربندی

به کوشش: مهدی مکینژاد

زمستان 1385؛ چاپ اول

قیمت: 35,000 ریال

 

    نقش و نگارهای معماری در تاجیکستان

نقشهای رنگین بناها

نویسنده: حکمت یولداشف

مترجم:  نسترن زندی

1384؛ چاپ اول

قیمت: 200,000 ریال

 

       معماری اسلامی در قاهره 

نویسنده: دوریس برن ـ ابوسیف

مترجم: اردشیر اشراقی

بهار۱۳۹۲ ؛چاپ اول

قیمت: 155,000 ریال

 

مسجد جامع اصفهان

نویسنده: ائوجنیو گالدیری

مترجم: عبدالله جبل عاملی

۱۳۹۲ ؛چاپ اول

قیمت: 395,000 ریال

 

موسیقی

 

شرح مباركشاه بخاری بر ادوار ارموی

نویشنده: مبارکشاه بخاری

تصحیح و ترجمه: استاد عبدالله انوار

۱۳۹۲؛ چاپ اول

  قیمت:  280,000 ریال

 

موسیقی قوم کرد

کتاب برگزیدۀ بخش پژوهش خانۀ موسیقی

پژوهش و تألیف: بهمن کاظمی

زمستان 1389؛ چاپ اول

قیمت: 140,000 ریال (همراه با DVD)

 

موسیقی ایلام

کتاب برگزیدۀ بخش پژوهش خانۀ موسیقی

پژوهش و تألیف: بهمن کاظمی

زمستان 1389؛ چاپ اول

قیمت: 90,000 ریال (همراه با DVD)

 

موسیقی قوم تالش

کتاب برگزیدۀ بخش پژوهش خانۀ موسیقی

پژوهش و تألیف: بهمن کاظمی

زمستان 1389؛ چاپ اول

قیمت: 120,000 ریال (همراه با DVD)

 

موسیقی قوم ترکمن

پژوهش و تألیف: بهمن کاظمی

زمستان 1390؛ چاپ اول

قیمت: 120,000 ریال (همراه با DVD)

 

موسیقی قوم عرب

پژوهش و تألیف: بهمن کاظمی

زمستان 1390؛ چاپ اول

قیمت: 120,000 ریال (همراه با DVD)

موسیقی عصر صفوی

کتاب برگزیدۀ بخش پژوهش خانۀ موسیقی

به کوشش: سید حسین میثمی

پاییز 1389؛ چاپ اول

قیمت: 105,000 ریال

رسالۀ موسیقی موسوم به کلیات یوسفی

کتاب برگزیدۀ بخش پژوهش خانۀ موسیقی

منسوب به ضیاءالدین یوسف

تصحیح: بابک خضرائی

بهار 1390؛ چاپ اول

قیمت: 32,000 ریال

 

ترجمۀ فارسی الرسالة الشرفیة فی النسب التألیفیة

کتاب تقدیری سال 1386

نویسنده: صفی الدین ارموی

مترجم: بابک خضرائی

تابستان 1385؛ چاپ اول

قیمت: 40,000 ریال

 

جامع الالحان

 عبدالقادر بن غیبی حافظ مراغی

کتاب تقدیری کتاب فصل و برگزیدۀ بخش پژوهش خانۀ موسیقی

مصحح: بابك خضرائی

بهار 1388؛ چاپ اول

قیمت: 70,000 ریال

 

رساله در بیان

 موسیقی شرقی و مقایسۀ آن با موسیقی اروپایی

کتاب برگزیدۀ بخش ترجمۀ خانۀ موسیقی

نویسنده: شارل فنتن

مترجم: ساسان فاطمی

پاییز 1385؛ چاپ اول

قیمت: 28,000 ریال

 

پژوهشی در زندگی و آثار

عبدالقادر مراغی، نظریهپرداز و آهنگساز

کتاب برگزیدۀ بخش ترجمۀ خانۀ موسیقی

نویسنده: مراد بارداغچی

ترجمۀ توفیق هـ . سبحانی

بهار 1390؛ چاپ اول

قیمت: 30,000 ریال

 

گزیدۀ مقالات همایش عبدالقادر مراغی

به کوشش: داریوش طلایی

بهار ۱۳۹۱؛ چاپ اول

قیمت: 70,000 ریال

 

ملاعبدالکریم جناب قزوینی

 و نقش وی در موسیقی قاجار

سید حسین میثمی

زمستان 1390؛ چاپ اول

قیمت: 53,000 ریال

 

موسیقی ایران در سدۀ گذشته

نویسندگان: بهمن كاظمی، مهدی فراهانی، وهرز پوراحمد

1390؛ چاپ اول

قیمت: 750.000ریال

 

سلسلۀ موی دوست

مردمشناسی موسیقی اقوام ایرانی

پژوهش: بهمن کاظمی

زمستان 1389؛ چاپ اول

قیمت: 380,000 ریال

 

گلبانگ سربلندی

 (بررسی و تحلیل آواز ایرانی)

پژوهش و تألیف: بهمن کاظمی

1389 ؛ چاپ اول

قیمت: 800.000 ریال (همراه با قاب و 8 عدد DVD)

 

تاریخ و نظریۀ ششمقام

نویسنده: اصلالدین نظامف

برگردان: عباسعلی عزتی

چاپ اول، زمستان 1390

قیمت: 95,000 ریال

 

مقدمةالاصول

نویسنده: علیشاه بن حاجی بوكه اوبهی

به كوشش: سید محمدتقی حسینی

چاپ اول، زمستان 1390

قیمت: 80,000 ریال

 

رسالة فی الموسیقی ابنمنجم

به اهتمام: سید محمدتقی حسینی

زمستان1388؛ چاپ اول

قیمت: 17,000 ریال

 

فلاسفه و موسیقی

از یونان باستان تا نیچه

آرین رحمانیان

بهار 1392؛ چاپ دوم

قیمت: 70,000 ریال

 

ماهور به قلم مخبرالسلطنه

نگارنده: سمن پورعیسی

زمستان 1389؛ چاپ اول

قیمت: 45,000 ریال

 

رسالۀ موسیقی از درةالتاج لغرّةالدبّاج

(جلد اول و دوم)

نویسنده: علامه قطبالدین محمود بن ضیاءالدین مسعود شیرازی

تصحیح: نصرالله ناصح پور

پاییز 1387؛ چاپ اول

قیمت (2جلدی): 85,000 ریال

 

 

 

     اندیشههای علمی فارابی دربارۀ موسیقی

نویسنده: مهدی برکشلی

زمستان ۱۳۹۱؛ چاپ دوم

قیمت: 50.000 ریال

 

رسالۀ شرفیه

نویسنده: صفیالدین ارموی

زمستان 1383؛ چاپ اول

قیمت: 18,000 ریال

 

صفی الدین از دیدگاه معاصر

مجموعه مقالاتی دربارۀ زندگی و آراء صفی الدین ارموی

به کوشش: بابک خضرائی

زمستان 1383؛ چاپ اول

قیمت: 9,500 ریال

 

نسیم طرب

مؤلفی ناشناخته به نام نسیمی

مصحح: امیرحسین پورجوادی

زمستان 1385؛ چاپ اول

قیمت: 17,000 ریال

 

رساله در موسیقی قدیم

 و سه گفتار در فلسفۀ هنر

نویسنده: منوچهر صدوقی سها

۱۳۹۳؛ چاپ دوم

قیمت: ۳۰,000 ریال

 

 

هنرهای نمایشی

راهنمایی بر ادبیات و فیلم

زیر نظر رابرت استم و الساندرا رائنگو

ترجمۀ دكتر داوود طبائی عقدایی

۱۳۹۲؛ چاپ اول

قیمت: 290.000 ریال

 

معناسازی

استنتاج و بلاغت در تفسیر سینما

نویسنده: دیوید بردول

مترجم: شاپور عظیمیفریدن

۱۳۹۲؛ چاپ اول

قیمت: ۱۵۹,۰۰۰ ریال

 

نمایش در دورۀ صفوی

کتاب تقدیری سال 1386

نویسنده: یعقوب آژند

پاییز 1388؛ چاپ دوم

قیمت: ۱۰۰,000 ریال

 

مرشدان پردهخوان ایران (دفترهای 1-30)

کتاب تقدیری پنجمین دورۀ کتاب فصل

نویسنده: حمیدرضا اردلان

زمستان 1386؛ چاپ اول

دوره سی جلدی همراه با CD :450,000 ریال

 

هنر نقالی در ایران

کتاب تقدیری سال۱۳۹۱ و تقدیری هفدهمین دورۀ کتاب فصل

سهیلا نجم

چاپ اول، بهار 1390

قیمت: 120,000 ریال

 

 

نامۀ تعزیه (ج1)

32 مجلس تعزیههای جدید

نویسنده: غلامعلی نادعلیزاده (نادی)

چاپ اول، پاییز 1390

قیمت: 140,000 ریال

 

روزشمار سینمای ایران

 از آغاز تا انقراض قاجاریه

نویسنده: عباس بهارلو

۱۳۹۱؛ چاپ اول

قیمت: 50,000 ریال

 

 

تئاتر هند، تئاتر سرآغاز، تئاتر آزادی

نویسنده: رالف یارو

مترجم: نریمان افشاری

زمستان 1389؛ چاپ اول

قیمت: 72,000 ریال

 

تعزیه از نگاه مستشرقان

تعزیۀ علیاکبر و قاسم

ترجمه و تدوین: محمود عزیزی

زمستان 1387؛ چاپ اول

قیمت: 22,000 ریال

 

تعزیه در عراق و چند کشور اسلامی

نویسنده: عباس خدوم جمیلی

مترجم: مجید سرسنگی

پاییز 1385؛ چاپ اول

قیمت: 9,000 ریال

 

نمایشنامه نویسی در ایران از آغاز  تا 1370

 (جلد اول)

نویسنده: حسین فرخی

زمستان 1386؛ چاپ اول

قیمت: 75,000 ریال

 

علی نصیریان: زندگی و آثار

به کوشش: شهاب پازوکی

زمستان 1384؛ چاپ اول

قیمت: 18,000 ریال

 

ادبیات

 

فرهنگ شاهنامه (دو جلدی)

کتاب برگزیدۀ هفدهمین دورۀ کتاب فصل

نویسنده: علی رواقی

بهار 1390؛ چاپ اول

دورۀ دو جلدی 000/550 ریال

 

دیوان حافظ

خوشنویس: وصال شیرازی

(چاپ نفیس، قاب دار)

چاپ اول ،۱۳۸۷

قیمت: 400,000 ریال

 

کتابشناسی ادبیات دورۀ صفویه

نویسنده: ابوالقاسم رادفر

پاییز 1390؛ چاپ اول

قیمت: 77,000 ریال

 

مثنوی مولانا جلال الدین محمد مولوی

به خط نسخ وصال شیرازی

پاییز 1385؛ چاپ اول

قیمت: 700,000 ریال

 

دیوان اشعار

شیخ امین الدین محمد بلیانی

مقدمه و تصحیح: کاووس حسنلی، محمد برکت

پاییز 1387؛ چاپ اول

قیمت: 62,000 ریال

 

  

      گزیدۀ غزلیات حافظ

نسخه 805 هجری قمری

مقدمه و شرح: امر یزدان علیمردان و ظاهر احراری

پاییز 1387؛ چاپ اول

قیمت: 13,500 ریال

 

تعامل ادبیات و هنر در مکتب اصفهان

نویسنده: ابوالقاسم رادفر

پاییز 1385؛ چاپ اول

قیمت: 30,000 ریال

 

دستورالکاتب فی تعیین المراتب

نویسنده: محمد هندوشاه النخجوانی (شمس منشی)

تصحیح و مقابله: محمود طاووسی

پاییز 1390؛ چاپ اول

قیمت: 93,000 ریال

 

شیرازنامه

به کوشش: محمدجواد جدی و احسانالله شکراللهی

۱۳۹۱؛ چاپ دوم

قیمت: 129.000 ریال

 

تأثیرپذیری شاعران كرد ایران و عراق از حافظ شیرازی

نویسنده: سید احمد پارسا

زمستان 1388؛ چاپ اول

قیمت: 38,000 ریال

 

جایگاه نثر شیراز و فارس در تحول نثر فارسی

نویسنده: منوچهر دانشپژوه

پاییز 1387؛ چاپ اول

قیمت: 87,000 ریال

 

تصاویر خیال در شاهنامۀ فردوسی

نویسنده: جلیل تجلیل

زمستان 1387؛ چاپ اول

قیمت: 19,000 ریال

 

صور خیال در شعر سبک اصفهانی

نویسنده: جلیل تجلیل

بهار 1386؛ چاپ اول

قیمت: 17,000 ریال

 

دیگری

شاعر : بابک نبئی

 زمستان۱۳۹۱؛ چاپاول

قیمت: 50,000 ریال

 

تفکر شیعه و شعر دورۀ صفوی

نویسنده: اسماعیل طغیانی

۱۳۸۵؛ چاپ اول

قیمت: ۴۵,000 ریال

 

مجموعه مقالات

 

گنجینههای از یاد رفتۀ هنر ایران

جلد اول: تزیینات معماری، كتاب آرایی و خوشنویسی

به كوشش: مهدی مکینژاد

پاییز 1388؛ چاپ اول

قیمت: 75,000  ریال

 

گنجینههای از یاد رفتۀ هنر ایران

جلد دوم: هنرهای صناعی

به كوشش: مهدی مکینژاد

پاییز 1388؛ چاپ اول

قیمت: 100,000 ریال

 

گنجینههای از یاد رفتۀ هنر ایران

جلد سوم: دستبافتهها

به كوشش: مهدی مکینژاد

پاییز 1388؛ چاپ اول

قیمت: 100,000 ریال

 

مجموعه مقالات دومین گردهمایی گنجینههای از یاد رفتۀ هنر ایران

جلدهای چهارم و پنجم

به كوشش: مهدی مکینژاد

زمستان 1390؛ چاپ اول

قیمت دورۀ دو جلدی (4-5): ۳۰0,000 ریال

 

ایلات بختیاری و لرستان

مجموعه مقالات نخستین همایش هنر و فرهنگ عشایر ایران

به کوشش: کیانوش کیانی هفتلنگ

چاپ اول، 1390

قیمت: ۱۱۵,000 ریال

مجموعه مقالات خوشنویسی مكتب شیراز

به كوشش: حمیدرضا قلیچخانی

چاپ اول، زمستان 1390

قیمت: 110,000 ریال

 

مجموعه مقالات نگارگری

گردهمایی مکتب اصفهان

دبیر علمی: اصغر جوانی

زمستان 1386؛ چاپ اول

قیمت: 85,000 ریال

 

مجموعه مقالات حکمی هنری

 گردهمایی مکتب اصفهان

به كوشش: محمدجواد صافیان

بهار 1388؛ چاپ اول

قیمت: 53,000 ریال

 

مجموعه مقالات خوشنویسی

 گردهمایی مکتب اصفهان

دبیر علمی: غلامحسین امیرخانی

پاییز 1386؛ چاپ اول

قیمت: 48,000 ریال

 

مجموعه مقالات نمایش

گردهمایی مکتب اصفهان

دبیر علمی: تاجبخش فنائیان

زمستان 1386؛ چاپ اول

قیمت: 63,500 ریال

 

مجموعه مقالات ادبیات (دو جلدی)

گردهمایی مکتب اصفهان

دبیر علمی: احمد خاتمی

تابستان 1387؛ چاپ اول

قیمت دوره دو جلدی: 135,000 ریال

 

مجموعه مقالات معماری و شهرسازی

 گردهمایی مکتب اصفهان

دبیر علمی: زندهیاد باقر آیتاللهزاده شیرازی

زمستان 1387؛ چاپ اول

قیمت: 135,000 ریال

 

 مجموعه مقالات هنرهای صناعی

 گردهمایی مکتب اصفهان

دبیر علمی: حسین یاوری

تابستان 1387؛ چاپ اول

قیمت: 95,000 ریال

 

 

    نشانه شناسی هنر (1)

مجموعه مقالات هم اندیشیها (1)

به کوشش: فرزان سجودی

چاپ دوم، ۱۳۹۱ زمستان

قیمت: 115.000 ریال

 

معنویت و آموزش هنر

مجموعه مقالات هم اندیشیها (2)

تابستان 1384؛ چاپ اول

قیمت: 25,000 ریال

 

تخیل هنری (1)

مجموعه مقالات هم اندیشیها (3)

1384؛ چاپ اول

قیمت: 24,000 ریال

 

هنر و عناصر طبیعت (آب، خاک، هوا و آتش)

مجموعه مقالات هم اندیشیها (4)

پاییز 1384؛ چاپ اول

قیمت: 24,000 ریال

 

نشانه شناسی هنر (2)

مجموعه مقالات هم اندیشیها (5)

دبیر هم اندیشی: حمیدرضا شعیری

تابستان 1385؛ چاپ اول

قیمت: 27,000 ریال

 

نقد هنر (1)

مجموعه مقالات هم اندیشیها (6)

به کوشش: مهرداد احمدیان

زمستان 1385؛ چاپ اول

قیمت: 18,000 ریال

 

بارت و دریدا

مجموعه مقالات هم اندیشیها (7)

دبیر هم اندیشی: امیرعلی نجومیان

تابستان 1386؛ چاپ اول

قیمت: 31,000 ریال

 

مدیریت هنری

مجموعه مقالات هم اندیشیها (8)

به کوشش: معاونت پژوهشی فرهنگستان هنر

تابستان 1386؛ چاپ اول

   قیمت: 52,000 ریال

 

 

 

سینما و ادبیات

مجموعه مقالات هم اندیشیها (9)

دبیر هماندیشی: محمود اربابی

زمستان 1386؛ چاپ اول

قیمت: 18,000 ریال

 

جامعه شناسی هنر

مجموعه مقالات هم اندیشیها (10)

دبیر هماندیشی: سیروس یگانه

زمستان 1386؛ چاپ اول

قیمت: 33,000 ریال

 

نقد هنر (2)

مجموعه مقالات هم اندیشیها (11)

دبیر هماندیشی: نیر طهوری

زمستان 1386؛ چاپ اول

قیمت: 18,000 ریال

 

هنر فرش

مجموعه مقالات هم اندیشیها (12)

دبیر هماندیشی: خلیل درودچی

زمستان 1386؛ چاپ اول

قیمت:25,000 ریال

 

نشانه شناسی هنر (۳)

مجموعه مقالات هم اندیشیها (13)

به کوشش: فرهاد ساسانی

زمستان ۱۳۹۱؛ چاپ دوم

قیمت: 115.000 ریال

 

تخیل هنری(۲)

مجموعه مقالات هم اندیشیها (14)

به كوشش: منیژه كنگرانی

پاییز 1388؛ چاپ اول

قیمت: 50,000 ریال

 

هنر تطبیقی

مجموعه مقالات هم اندیشیها (15)

به كوشش: منیژه كنگرانی

زمستان 1388؛ چاپ اول

قیمت: 44,000 ریال

 

جهانیشدن هنر

مجموعه مقالات هم اندیشیها (۱۶)

به کوشش: معاونت پژوهشی فرهنگستان هنر

تابستان 1386؛ چاپ اول

 قیمت: 52,000 ریال

 

زبانشناسی و مطالعات بینارشتهای: ادبیات و هنر

مجموعه مقالات هم اندیشیها (17)

به کوشش: فرهاد ساسانی

بهار 1389؛ چاپ اول

قیمت: 55,000 ریال

 

نشانهشناسی هنر

به انضمام مقالات هماندیشی سینما

مجموعه مقالات هم اندیشیها (18)

به کوشش: منیژه کنگرانی

زمستان 1388؛ چاپ اول

قیمت: 61,000 ریال

 

انسانشناسی هنر

مجموعه مقالات هم اندیشیها (19)

به کوشش: ناصر فکوهی

زمستان 1389؛ چاپ اول

قیمت: 45,000 ریال

 

مجموعه مقالات نقد نگاشت (1)

مقالات دومین هم اندیشی نقد بومی

دبیر هم اندیشی: فرشید ابراهیمیان

به کوشش: مهرداد احمدیان

زمستان 1387؛ چاپ اول

قیمت: 45,000 ریال

 

کمال الدین بهزاد

مجموعه مقالات همایش بین المللی

1386؛ چاپ دوم

قیمت: ۱۳۰,000 ریال

 

صفی الدین ارموی

مجموعه مقالات همایش بین المللی

به کوشش: احمد صدری

 بهار 1384؛ چاپ اول

قیمت: 70.000ریال

 

مطالعات صفوی

مجموعه مقالات همایش پاریس

بهکوشش: ژان کالمار

مترجم: سید داوود طبایی

پاییز 1385؛ چاپ اول

قیمت: 19,000 ریال

مجموعه مقالات همایش بهار ایرانی

به كوشش: فاطمه راکعی

بهار 1388؛ چاپ اول

قیمت: 65,000 ریال

 

 

مجموعه مقالات همایش طبیعت در هنر شرق

به كوشش: منیژه كنگرانی

بهار 1388؛ چاپ اول

قیمت: 65,000 ریال

 

اصفهان در مطالعات ایرانی (جلد اول)

به كوشش: رناتا هولود

مترجم: محمدتقی فرامرزی

پاییز 1385؛ چاپ اول

قیمت: 37,000 ریال

 

اصفهان در مطالعات ایرانی (جلد دوم)

به كوشش: رناتا هولود

مترجم: محمدتقی فرامرزی

پاییز 1386؛ چاپ اول

قیمت: 65,000 ریال

 

گنجینه های هنر در آستان قدس رضوی

به کوشش: مؤسسۀ آفرینش های هنری آستان قدس رضوی

 پاییز 1386؛ چاپ اول

قیمت: 20,000 ریال

 

چکیده مقالات گردهمایی مکتب شیراز

به کوشش: منیژه کنگرانی

قیمت: 50,000 ریال

 

خلاصه مقالات اولین گردهمایی گنجینه های از یادرفتۀ هنر ایران

به کوشش: مهدی مکی نژاد

قیمت: 10,000 ریال

 

خلاصه مقالات دومین گردهمایی گنجینه های از یادرفتۀ هنر ایران

به کوشش: مهدی مکی نژاد

قیمت: 26,000 ریال

 

گلستان هنر (1- 14)

در تاریخ هنر و معماری ایرانزمین

قیمت: 25,0۰0 ريال

 

خیال (1-22)

 فصلنامۀ پژوهشی در زمینه هنر

قیمت: 1ـ 16: 12.000 ريال؛  17 - 20: 20.000 ريال

 

پژوهشنامه (1-10)

قیمت: 25,0۰0 ريال

 

 

باستانشنـــاسی‌‌حوزۀهلیــــلرود

جنـــوبشـــرق ایران:جیرفت

مجموعهمقاله هایدومین همایش بینالمللی تمدن حوزۀهلیلرود؛ جیرفت

تألیف: گروهی از نویسندگان

به کوشش: یوسف مجیدزاده،محمدرضا میری

۱۳۹۲؛ چاپ اول

قیمت: 290.000ريال

 

   دانلود : list_brochure_97.pdf           حجم فایل 943 KB
   دانلود : Sheet1.xlsxلیست_کتابها_برای_سایت.xlsx           حجم فایل 63 KB
 تلگرام ما
 فروشگاه اینترنتی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
 
متن تصویر:
عضویت
 

 امام خمینی
 رهبر
 پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری
 شورای انقلاب فرهنگی
 دولت
 فرهنگستان هنر‌
 كتابخانه تخصصي فرهنگستان هنر
 مردم و دولت

 
 
 
کلیه حقوق متعلق به این سایت برای موسسه متن محفوظ است.