به پورتال مؤسسۀ متن فرهنگستان هنر خوش آمديد. با یاری خداوند کرونا را شکست خواهیم داد
فروشگاه اينترنتي
زیبایی و فلسفۀ هنر در گفتگو (2) : ارسطو

قیمت : 320,000  ریال

زیبایی و فلسفۀ هنر در گفتگو ( ۲ ) : ارسطو

 

 

به کوشش: منیره پنج تنی
978-964-232-190- شابک: 2
1393؛ چاپ اول
رقعی؛ 246 ص
قیمت : 320000 ریال
وزن : 290 گرم
 
 
 
 
در این کتاب با طرح پرسشها و پاسخهایی به مقایسۀ آرای افلاطون و ارسطو پرداخته شدهاست. این پرسشها در دوازده بخش با عناوینیچون کلیات، تراژدی، شعر، هنر، میمسیس، زیبا و زیبایی، الهام، موسیقی،سخنوری، هنرمند و مخاطب اثر هنری، نقد ادبی و نقد هنری، و هنرهای نمایشی طبقه بندی شده اند. برخی از این بخشها نیزخود به چند فصل دیگر تقسیم می شوند. در بخشتراژدی به کلیات تراژدی، کاتارسیس، دگرگونی و تعریف، هوبریس و هامارتیا پرداخته می شود.
بخش شعر فصولی چون کلیات شعر، دربارۀ کتاب بوطیقا، بوطیقا و فیلسوفان مسلمان، وزن شعر و انواع شعر، مقایسۀ شعر با دیگر هنرها و پوئسیس وپراکسیس را شامل می شود. بخش هنر در برگیرندۀ فصلهای کلیات مبحث هنر، معرفت صناعی، فن و صنعت، هنر و تفنن و لذت، اثر هنری و هنرهای زیباست و در نهایت بخش سخنوری شامل کلیات سخنوری و کتاب ریطوریقا می شود. در این راستا از همراهی پژوهشگران و استادانی كه در كارهای پژوهشی یا آموزشی خود مدت زمانی به تأمل در آثار ارسطو پرداخته اند بهره گرفته شده است؛ استادانی همچون دكتر سعید بینای مطلق، دكتر محمدرضا بهشتی، دكتر فتح الله مجتبایی، دكتر محمدضیمران، دكتر شمس الملوك مصطفوی و دکتر امیرنصری.
 تلگرام ما
 فروشگاه اینترنتی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
 
متن تصویر:
عضویت
 

 امام خمینی
 رهبر
 پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری
 شورای انقلاب فرهنگی
 دولت
 فرهنگستان هنر‌
 كتابخانه تخصصي فرهنگستان هنر
 مردم و دولت

 
 
 
کلیه حقوق متعلق به این سایت برای موسسه متن محفوظ است.