کاربران گرامی : خواهشمند است برای استفاده از خدمات وب سایت موسسه متن و خرید کتاب، ابتدا نام کاربری و کلمه عبور خود را وارد نمایید.
فلسفه هنر و زیبایی

هایدگر در قابی دیگر
قیمت : 220,000 ریال

باختین در قابی دیگر
قیمت : 220,000 ریال

معنا و مفهوم زیبایی در المناظر و تنقیح المناظر
قیمت : 220,000 ریال

کریستوا در قابی دیگر
قیمت : 220,000 ریال

زیبایی نزد روزبهان
قیمت : 280,000 ریال

عکس مهرویان خیال عارفان-مفهوم شناسی خیال در آرای مولانا
قیمت : 250,000 ریال

گتاری در قابی دیگر-آرای متفکران معاصر دربارۀ هنر
قیمت : 190,000 ریال

بودریار در قابی دیگر- آرای متفکران بزرگ قرن بیستم دربارۀ هنر
قیمت : 115,000 ریال

تاریخ زشتی
قیمت : 680,000 ریال

دریدا در قابی دیگر - آرای متفکران بزرگ قرن بیستم دربارۀ هنر
قیمت : 115,000 ریال

دلوز در قابی دیگر - آرای متفکران بزرگ قرن بیستم دربارۀ هنر
قیمت : 115,000 ریال

اقتصاد هنر معاصر
قیمت : 215,000 ریال

هیدگر و هنر
قیمت : 35,000 ریال

زیبایی و فلسفۀ هنر در گفتگو (2) : ارسطو
قیمت : 320,000 ریال

هنر و ارزش
قیمت : 85,000 ریال

مسائل کلی زیبایی شناسی (قسمت سوم )
قیمت : 125,000 ریال

زیبایی شناسی هنرها
قیمت : 190,000 ریال

فرهنگ نامه تاریخی زیبایی شناسی
قیمت : 500,000 ریال

استحالۀ طبیعت در هنر
قیمت : 95,000 ریال

انسان شناسی هنر
قیمت : 145,000 ریال

درس‌گفتارهاي زيبايي‌شناسي و فلسفه هنر؛ فلسفه و حکمت (1-9)
قیمت : 0 ریال

اصالت اجرا در موسيقي-مجموعه مقالات مسائل هنر و زیبایی شناسی معاصر(5)
قیمت : 40,000 ریال

آثار جعلی و تقلبی-مجموعه مقالات مسائل هنر و زیبایی شناسی معاصر(4)
قیمت : 80,000 ریال

مطالعات فرهنگي و زيبايي‌شناسي-مجموعه مقالات مسائل هنر و زیبایی شناسی معاصر(3)
قیمت : 14,000 ریال

هنر عمومي-مجموعه مقالات مسائل هنر و زیبایی شناسی معاصر(2)
قیمت : 90,000 ریال

عكاسي و بازنمايي-مجموعه مقالات مسائل هنر و زیبایی شناسی معاصر(1)
قیمت : 35,000 ریال

جامعه، هنر و اخلاق -مجموعه مقالات زیبایی شناسی و فلسفه هنر(9)
قیمت : 100,000 ریال

مارکسيسم و زيبايي‌شناسي-مجموعه مقالات زیبایی شناسی و فلسفه هنر(8)
قیمت : 100,000 ریال

ساختارگرايي و پساساختارگرايي-مجموعه مقالات زیبایی شناسی و فلسفه هنر(7)
قیمت : 35,000 ریال

تجربه زيبايي‌شناختي -مجموعه مقالات زیبایی شناسی و فلسفه هنر(6)
قیمت : 20,000 ریال

در باب معيار ذوق و تراژدي-مجموعه مقالات زیبایی شناسی و فلسفه هنر(5)
قیمت : 60,000 ریال

ديالكتيك برون و درون پدیدارشناسی خیال-مجموعه مقالات زیبایی شناسی و فلسفه هنر(4)
قیمت : 80,000 ریال

هنر، احساس و بيان-مجموعه مقالات زیبایی شناسی و فلسفه هنر(3)
قیمت : 90,000 ریال

نقد هنر(مجموعه مقالات زیبایی شناسی و فلسفه هنر(2)
قیمت : 50,000 ریال

بازنمايي و صدق (مجموعه مقالات زیبایی شناسی فلسفه هنر 1)
قیمت : 50,000 ریال

زيبايي‌شناسي و مسائل هنر از دیدگاه ابوحیان توحیدی
قیمت : 20,000 ریال

زيبايي‌و فلسفه هنردر گفتگو(1): افلاطون
قیمت : 320,000 ریال

ميرحكمت
قیمت : 35,000 ریال

ويتگنشتاين نظريه و هنر
قیمت : 265,000 ریال

تحولات ذوق هنري در غرب
قیمت : 120,000 ریال

زيبايي‌شناسي مدرن ژاپني
قیمت : 240,000 ریال

تاريخ زيبايي(نظریه های زیبایی در فرهنگ های غربی)
قیمت : 450,000 ریال

هنر و اخلاق
قیمت : 140,000 ریال

هنر و شناخت
قیمت : 100,000 ریال

منظره و هنر غرب
قیمت : 250,000 ریال

زيبايي‌شناسي و جامعه‌شناسي هنر
قیمت : 95,000 ریال

اخلاق علايي
قیمت : 40,000 ریال

هنر و معنويت
قیمت : 250,000 ریال

ارتباط زيبايي‌شناختي (نظرگاه هندی)
قیمت : 150,000 ریال

مكتب فلسفي اصفهان
قیمت : 45,000 ریال

مسائل كلي زيبايي‌شناسي 2
قیمت : 75,000 ریال

مسائل كلي زيبايي‌شناسي 1
قیمت : 135,000 ریال

زيبايي‌شناسي فلسفي و تاریخ زیبایی شناسی جدید
قیمت : 55,000 ریال

اسرار مكنون يك گل
قیمت : 320,000 ریال

معنا و مفهوم زيبايي در المناظر و تنقیح المناظر
قیمت : 220,000 ریال

هندسۀ خيال و زيبايي(پژوهشی در آرای اخوان الصفا درباره حکمت هنر و زیبایی )
قیمت : 160,000 ریال

فلسفه هنر در عشق‌شناسي ملاصدرا
قیمت : 370,000 ریال

متافيزيك خيال در گلشن راز شبستری
قیمت : 175,000 ریال

نويسندگان برجستۀ قلمرو هنر از عهد کهن
قیمت : 350,000 ریال

هنر و نمادگرايي سنتي : گفتارهایی از آنانداکوماراسوامی
قیمت : 230,000 ریال

مقدمه‌اي بر هنر هند
قیمت : 95,000 ریال

مباني سنتي هنر و زندگي
قیمت : 490,000 ریال

جستارهايي در چيستي هنر اسلامی
قیمت : 450,000 ریال

پیش درآمد فلسفه‌اي براي هنر ايراني
قیمت : 290,000 ریال

مباني حكمي هنر و زيبايي از دیدگاه شهاب الدین سهروردی
قیمت : 95,000 ریال

چشم‌اندازهاي كلامي در باب خداوند و زیبایی
قیمت : 80,000 ریال

هنر و عامليت
قیمت : 250,000 ریال

جامعه‌شناسي هنرها
قیمت : 400,000 ریال

غیاث الدین منصور دشتكي و فلسفه عرفان
قیمت : 56,000 ریال

گفتارهايي در پديدارشناسي هنر
قیمت : 185,000 ریال

درآمدي بر هنرهاي زيبا
قیمت : 230,000 ریال

فلسفه هنر مسيحي و شرقي
قیمت : 150,000 ریال

حكمت و هنر در عرفان ابن عربي
قیمت : 250,000 ریال

درآمدي بر فلسفه هنر
قیمت : 500,000 ریال

زيبايي‌شناسي و ذهنیت از كانت تا نيچه
قیمت : 540,000 ریال

دانشنامه زيبايي‌شناسي
قیمت : 490,000 ریال
    
هنرهای تجسمی

خمسۀ نظامی شاه طهماسبی
قیمت : 25,000,000 ریال

روضه الانوار خواجوی کرمانی بخط علی کاتب(میر علی هروی)
قیمت : 2,100,000 ریال

نگاهی به آثار مصور فرصت الدوله شیرازی
قیمت : 360,000 ریال

خوشنویسی اسلامی
قیمت : 2,500,000 ریال

شاهنامه ابراهیم سلطان
قیمت : 1,250,000 ریال

مروری بر آثار استاد جلال شباهنگی
قیمت : 650,000 ریال

هنرمندان معروف به دوست محمد
قیمت : 130,000 ریال

دعای روزهای هفته
قیمت : 150,000 ریال

خیال ایرانی
قیمت : 34,000 ریال

فالنامه شاه طهماسبی
قیمت : 620,000 ریال

روش تحقیق در هنر و طراحی
قیمت : 400,000 ریال

واکاوی نسخٍٍه دیوان خواجوی کرمانی
قیمت : 80,000 ریال

هنر ایران عصر قاجار در مجموعه های مجارستان
قیمت : 2,500,000 ریال

سبک شناسی خوشنویسان قاجار
قیمت : 650,000 ریال

مروری بر آثار شجاع الدین شهابی
قیمت : 250,000 ریال

از الفبا تا هنر
قیمت : 2,000,000 ریال

جلد سازی ایرانیان از سلجوقیه تا پایان قاجاریه
قیمت : 500,000 ریال

کتاب آرایی قرآن ؛ جلوه ای از هنر عصر قاجار
قیمت : 115,000 ریال

پیکر انسان در هنر اسلامی
قیمت : 140,000 ریال

مناجات نامۀ حضرت امیر
قیمت : 150,000 ریال

سه مثنوی همای و همایون، کمال نامه و روضةالانوار خواجوی کرمانی
قیمت : 1,400,000 ریال

شاهکارهای هنر ایران در مجموعه های لهستان
قیمت : 3,700,000 ریال

شاهنامۀ شاه طهماسبی
قیمت : 20,000,000 ریال

شمس فرهنگستان
قیمت : 300,000 ریال

فراسوي ايمان
قیمت : 160,000 ریال

يادنامۀ كمال‌الدين بهزاد
قیمت : 32,000 ریال

بهزاد در گلستان
قیمت : 32,000 ریال

شيوه‌هاي رنگ‌سازي در قلمرو هنر و نقاشی
قیمت : 140,000 ریال

در ميان راز مشتاقان
قیمت : 70,000 ریال

نقاشي‌هاي بقاع متبركه در ايران
قیمت : 78,000 ریال

اصطلاحات خوشنويسي در شعر شاعران بزرگ ایران
قیمت : 80,000 ریال

نگاره‌هاي شاهنامه
قیمت : 30,000 ریال

نقاشي و ادبيات ايراني
قیمت : 21,500 ریال

تصاوير شاهنامۀ فردوسي به روایت میرزاعلی قلی خویی
قیمت : 75,000 ریال

مجموعه مقالات نگارگري ايراني- اسلامی در نظر و عمل
قیمت : 54,000 ریال

نقاشان معاصر تبريز
قیمت : 120,000 ریال

تا شقايق هست
قیمت : 120,000 ریال

دائوي نقاشي
قیمت : 40,000 ریال

عمارت هزار نقش
قیمت : 60,000 ریال

گرافيك انقلاب ( هنر متعهد اجتماعی دینی در ایران )
قیمت : 370,000 ریال

نقاشي انقلاب ( هنر متعهد اجتماعی دینی در ایران )
قیمت : 370,000 ریال

اولین دوسالانه بين‌المللي عكس جهان اسلام
قیمت : 250,000 ریال

سومين دوسالانه بين‌المللي گرافيك جهان اسلام
قیمت : 200,000 ریال

آيينه نگاه
قیمت : 350,000 ریال

كتاب سازندگي هنر
قیمت : 85,000 ریال

سرمشق
قیمت : 550,000 ریال

شاهكارهاي نگارگري ايران
قیمت : 2,500,000 ریال

ماه تابان اصفهان
قیمت : 73,000 ریال

بنيان‌هاي مكتب نقاشي اصفهان
قیمت : 150,000 ریال

آداب و فنون نقاشي و كتاب‌آرايي
قیمت : 330,000 ریال

مروري بر نگارگري ايراني
قیمت : 300,000 ریال

نقاشي ايراني ، نسخه نگاره های عهد صفوی
قیمت : 390,000 ریال

نگارگري و حاميان صفوي
قیمت : 250,000 ریال

بهزاد‌ و‌ شكل‌گيري مكتب‌ مينياتور‌ بخارا در قرن 16 میلادی
قیمت : 190,000 ریال

از بهزاد تا رضاعباسي
قیمت : 185,000 ریال

سير تحول نقاشي ايراني (سدۀ شانزدهم میلادی)
قیمت : 24,000 ریال

نگاره‌هاي ايراني (گنجینۀ ارمیتاژ) سدۀ پانزدهم تا نوزدهم میلادی
قیمت : 550,000 ریال

مجموعه مقالات نگارگری مكتب اصفهان
قیمت : 100,000 ریال

مكتب نگارگري شيراز
قیمت : 380,000 ریال

مكتب نگارگري هرات
قیمت : 130,000 ریال

رضا عباسی اصلاح گر سرکش
قیمت : 570,000 ریال

مصحف روشن
قیمت : 130,000 ریال

مکتب نگارگری اصفهان
قیمت : 250,000 ریال

مکتب نگارگری تبریز و «قزوین - مشهد»
قیمت : 165,000 ریال

سیمای سلطان محمد نقاش
قیمت : 75,000 ریال

پندنامۀ جامی
قیمت : 250,000 ریال

پندنامه لقمان حكيم
قیمت : 170,000 ریال

چهل حديث نبوي- به خط شاه محمود نیشابوری
قیمت : 130,000 ریال

دعای صباح
قیمت : 130,000 ریال

دعای احتجاب
قیمت : 150,000 ریال

یادگارهایی ماندگار از استاد فرهیختۀ روزگار سید مرتضی نجومی
قیمت : 600,000 ریال

مرقع ميرزا غلامرضا اصفهاني
قیمت : 120,000 ریال

هنر تاریخی پنجکنت ( نقاشی و پیکرتراشی )
قیمت : 95,000 ریال

جهان دوگانه مينياتور ایرانی
قیمت : 120,000 ریال

زبان تصویری شاهنامه
قیمت : 210,000 ریال

بحران واقعیت : در باب عکاسی معاصر
قیمت : 270,000 ریال

تیغ و تنبور -هنر دوره تیموریان به روایت متون
قیمت : 290,000 ریال

دیوارنگاری عصر صفویه در اصفهان-کاخ چهلستون
قیمت : 500,000 ریال

هنرپژوهی در برگزیده قرآن کریم به خط و کتابت علیرضا عباسی
قیمت : 400,000 ریال
 
هنرهای صناعی

قفل های دست ساز آذربایجان
قیمت : 600,000 ریال

شاهکارهای فرش بافی مشهد در عصر قاجار
قیمت : 550,000 ریال

خودآموز فنون قلمزنی
قیمت : 600,000 ریال

ابریشم دوزی های ایرانی (1)
قیمت : 370,000 ریال

فرهنگ مواد و تکنیک های مجسمه سازی
قیمت : 350,000 ریال

دانشنامۀ مهر و حکاکی در ایران
قیمت : 6,000,000 ریال

چوتاشي در مازندران
قیمت : 85,000 ریال

نقشبند خيال -احوال و آثار استاد محسن محسنی
قیمت : 52,000 ریال

خليل خيال - یادنامۀ استاد فقید ، خلیل درودچی
قیمت : 20,000 ریال

ترمه‌هاي سلطنتي ایران و کشمیر
قیمت : 800,000 ریال

دستبافته‌هاي سوادكوه
قیمت : 44,000 ریال

پژوهشي در زيلوي يزد
قیمت : 54,000 ریال

نمدهاي ايران
قیمت : 450,000 ریال

طرح و نقش فرش ايران
قیمت : 250,000 ریال

شاه عباس و هنرهاي اصفهان
قیمت : 38,000 ریال

قلمكار اصفهان از شروع درخشش در عصر صفوی تا به امروز
قیمت : 22,000 ریال

تصويرگري و رنگ‌گزيني در هنرهای سنتی آذربایجان
قیمت : 190,000 ریال

شال‌هاي ترمۀ كرمان ( گذشته،حال،آینده)
قیمت : 250,000 ریال

افشار- دستبافت های ایلات جنوب شرقی ایران
قیمت : 800,000 ریال

مهر و حكاكي در ايران
قیمت : 350,000 ریال
کلیات و تاریخ هنر

از کارگاه تا دانشگاه
قیمت : 300,000 ریال

تاریخ مختصر هنر هند
قیمت : 450,000 ریال

شمایل نگاری صور نجومی در آثار هنر اسلامی
قیمت : 600,000 ریال

فرهنگ نمادهای چین
قیمت : 630,000 ریال

هنرهای زیبای چین
قیمت : 430,000 ریال

قرآن های دورۀ تیموری -درآمدی بر نظام بصری حاکم بر نسخ خطی ایرانی
قیمت : 220,000 ریال

سه شترانِ روانه به اسمیرنا
قیمت : 380,000 ریال

هنر اسلامی و فرهنگ بصری
قیمت : 190,000 ریال

رمزشناسی حالات دست و بدن در هنرهای بودایی و هندویی
قیمت : 290,000 ریال

ایزدان آب و آبزیان اساطیری-نماد شناسی هنر شرق 4
قیمت : 150,000 ریال

نخستین فرهنگستان ایران به روایت اسناد
قیمت : 75,000 ریال

بررسی سفرنامه های دورۀ صفوی
قیمت : 75,000 ریال

ژاپن روح گریزان
قیمت : 125,000 ریال

کتابشناسی مکتب اصفهان
قیمت : 200,000 ریال

اسطوره شناسی و هنر هند
قیمت : 450,000 ریال

پرنده های اساطیری در هنرهای بودایی و هندویی
قیمت : 120,000 ریال

از کارگاه تا دانشگاه
قیمت : 300,000 ریال

دانشنامۀ هنر و معماری ایرانی بر اساس فرهنگ گروو
قیمت : 980,000 ریال

مار در هنرهاي بودايي و هندويي
قیمت : 100,000 ریال

هنر اصفهان از نگاه سیاحان
قیمت : 32,000 ریال

چين و هنرهاي اسلامي
قیمت : 15,000 ریال

روح انسان در هنر آسيايي
قیمت : 230,000 ریال

حضور طبیعت در مجموعه چيني‌هاي آبي و سفيد
قیمت : 8,500 ریال

هنرمندان ارمني ايران
قیمت : 40,000 ریال

هنر ژاپن : نگاهي به جزئيات
قیمت : 200,000 ریال

فيل در شمایلهای هندویی و بودایی
قیمت : 26,000 ریال

تاريخ تاريخ هنر
قیمت : 160,000 ریال

نگارگري و معماري بودايي
قیمت : 210,000 ریال

هنر ژاپن
قیمت : 170,000 ریال

هنر چين
قیمت : 150,000 ریال

هنر جنوب شرقي آسيا
قیمت : 190,000 ریال

هنر آمريكاي لاتين در قرن بيستم
قیمت : 110,000 ریال

هنر معاصر آفريقا
قیمت : 59,000 ریال
  
معماری و شهر سازی

گنج سلطان- مجموعۀ گنجعلی خان کرمان
قیمت : 800,000 ریال

معنا در معماري غرب
قیمت : 850,000 ریال

شهر سوخته(هنر و باستان شناسی حوزه دلتای رودخانه، هیرمند)
قیمت : 4,000,000 ریال

تذکره البنیان و تذکره الابنیه - خاطرات معمار سنان
قیمت : 145,000 ریال

مکان،زمان و هستی در معماری ژاپنی
قیمت : 115,000 ریال

یادنامه معماران و معماری سنتی خراسان
قیمت : 245,000 ریال

سنگ بست ( مجموعه ای تاریخی از دوره غزنوی )
قیمت : 105,000 ریال

منار جام
قیمت : 190,000 ریال

نخستین کتیبه ها در معماری دوران اسلامی ایران زمین
قیمت : 580,000 ریال

معماری اسلامی در قاهره
قیمت : 155,000 ریال

گذری بر معماری متقدم مسلمانان
قیمت : 700,000 ریال

مسجد جامع اصفهان
قیمت : 395,000 ریال

پديدارشناسي مكان
قیمت : 300,000 ریال

نقش و نگارهای معماری در تاجيكستان
قیمت : 200,000 ریال

هنر و معماري اسلامي(2)
قیمت : 135,000 ریال

شهر و مدرنيته
قیمت : 52,000 ریال

گزيده آثار استاد اصغر شعرباف(گره و کاربندی)
قیمت : 35,000 ریال

مجموعه مقالات اولین جشنوارۀ دانشجویی (معماري و شهرسازی)
قیمت : 30,000 ریال

پويه‌شناسي صور معماري
قیمت : 37,000 ریال

معماري مكزيك باستان
قیمت : 50,000 ریال

معماري مايا
قیمت : 46,000 ریال

معماري چين
قیمت : 53,000 ریال

خانه‌هاي ارامنه جلفاي نو اصفهان
قیمت : 52,000 ریال

كليساهاي ارامنه جلفاي نو اصفهان
قیمت : 57,000 ریال

تاريخ معماري عثماني
قیمت : 800,000 ریال

الگوهاي معماري هند
قیمت : 60,000 ریال

اسناد معماري ايران (دفتر دوم)
قیمت : 120,000 ریال

اسناد معماري ايران ( دفتر اول )
قیمت : 120,000 ریال

فرهنگ‌نامۀ معماري ایران در مراجع فارسی (2)
قیمت : 550,000 ریال

فرهنگ‌نامۀ معماري ايران در مراجع فارسی(1)
قیمت : 170,000 ریال

معماري و انديشۀ نقادانه
قیمت : 155,000 ریال

تيشه‌داري
قیمت : 42,000 ریال

مكتب اصفهان در شهرسازي
قیمت : 150,000 ریال

اردبيل بقعۀ شيخ صفي
قیمت : 12,000 ریال

شاهكارهاي معماري آسیای میانه
قیمت : 60,000 ریال

كاخوارۀ نايين
قیمت : 120,000 ریال

مسجد عتيق شيراز
قیمت : 25,000 ریال

كتيبه‌هاي يادماني فارس
قیمت : 65,000 ریال

نگاره‌هاي چوبي مساجد آذربایجان شرقی
قیمت : 190,000 ریال

خانه‌هاي قديمي تبريز (جلد اول)
قیمت : 570,000 ریال

خانۀ حاجت‌پور
قیمت : 200,000 ریال

خانۀ مرادي
قیمت : 180,000 ریال

خانۀ طربي
قیمت : 220,000 ریال

خانۀ موسي‌زاده
قیمت : 220,000 ریال

خانۀ بهزادي
قیمت : 180,000 ریال

خانۀ محتشم طلب
قیمت : 190,000 ریال

خانۀ موسوي
قیمت : 190,000 ریال

بازآفريني ربع رشيدي
قیمت : 110,000 ریال

بناهاي دورۀ اسلامي ايران از آغاز تا 1218 ش
قیمت : 1,200,000 ریال

سنت در معماري آفریقا، آسیا و اقیانوسیه
قیمت : 450,000 ریال

رسالۀ معماريه
قیمت : 125,000 ریال

هنر و معماري صفويه
قیمت : 280,000 ریال

معماري ايلخاني در نطنز
قیمت : 45,000 ریال

معماري اسلامي در اندلس
قیمت : 100,000 ریال

معنا در معماري غرب
قیمت : 850,000 ریال
موسیقی

شیوه‌های تنظیم‌ آوازهای محلی برای گروه کُر
قیمت : 200,000 ریال

مداومت در اصول موسیقی ایرانی
قیمت : 350,000 ریال

پژوهشی در زندگی هنری سلیمان خان امیر قاسم خانی
قیمت : 80,000 ریال

موسیقی ایران ( از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی)
قیمت : 320,000 ریال

رساله در موسيقي قديم و چهار گفتار در فلسفه هنر
قیمت : 35,000 ریال

نسيم طرب
قیمت : 17,000 ریال

صفي‌الدين از ديدگاه معاصر
قیمت : 9,500 ریال

رسالۀ شرفیه
قیمت : 18,000 ریال

انديشه‌هاي علمي فارابي دربارۀ موسیقی
قیمت : 140,000 ریال

رسالۀ موسیقی از درة التاج لغرة الدباج (جلد دوم)
قیمت : 85,000 ریال

رسالۀ موسیقی از درةالتاج لغرة الدباج (جلد اول)
قیمت : 85,000 ریال

ماهور به قلم مخبرالسلطنه
قیمت : 45,000 ریال

فلاسفه و موسيقي
قیمت : 120,000 ریال

رسالة في‌الموسيقي ابن‌منجم
قیمت : 50,000 ریال

مقدمة الاصول
قیمت : 80,000 ریال

تاريخ و نظريۀ شش مقام
قیمت : 110,000 ریال

ترجمۀشرح مباركشاه بخاري بر ادوار ارموی در علم موسیقی
قیمت : 280,000 ریال

گزیدۀ مقالات همايش عبدالقادر مراغي
قیمت : 70,000 ریال

حاجی ملا عبدالكريم جناب قزويني و نقش وی در موسیقی قاجار
قیمت : 140,000 ریال

پژوهشی در زندگي و آثار عبدالقادر مراغي
قیمت : 105,000 ریال

موسيقي عصر صفوي
قیمت : 190,000 ریال

سلسلۀ موي دوست
قیمت : 380,000 ریال

موسيقي ايران در سدۀ گذشته
قیمت : 1,100,000 ریال

موسيقي قوم عرب
قیمت : 120,000 ریال

موسيقي قوم تركمن
قیمت : 120,000 ریال

گلبانگ سربلندي
قیمت : 1,350,000 ریال

موسيقي قوم تالش
قیمت : 120,000 ریال

موسيقي ايلام
قیمت : 90,000 ریال

موسيقي قوم كرد
قیمت : 200,000 ریال

رساله در بيان موسيقي شرقي و مقایسۀ آن با موسیقی اروپایی
قیمت : 170,000 ریال

جامع‌الالحان عبدالقادر بن غیبی حافظ مراغی
قیمت : 100,000 ریال

ترجمۀ فارسی الرساله الشرقيه فی النسب التالیفیه
قیمت : 40,000 ریال

رسالۀ موسيقي موسوم به کلیات یوسفی
قیمت : 120,000 ریال
  
هنرهای نمایشی

نمایش در دورۀ صفوی
قیمت : 430,000 ریال

یادنامه استاد جمشید مشایخی
قیمت : 450,000 ریال

نظریه برای مطالعات پرقورمنس
قیمت : 400,000 ریال

کنکاشی در احوال مجالس مضحکه سده سیزده خورشیدی
قیمت : 390,000 ریال

تخیل در عصر سینمای دیجیتال
قیمت : 125,000 ریال

کیوگن - نمایش های شاد ژاپنی
قیمت : 195,000 ریال

علي نصيريان زندگي و آثار
قیمت : 18,000 ریال

نمايشنامه‌نويسي در ایران از آغاز نا 1370
قیمت : 75,000 ریال

تعزيه در عراق
قیمت : 9,000 ریال

تعزيه از نگاه مستشرقان
قیمت : 22,000 ریال

تئاتر هند ، تئاتر سرآغاز ، تئاتر آزادی
قیمت : 72,000 ریال

روزشمار سينماي ايران (از آغاز تا انقراض قاجاریه)
قیمت : 50,000 ریال

راهنمايي بر ادبيات و فيلم
قیمت : 290,000 ریال

معناسازي
قیمت : 159,000 ریال

نامۀ تعزيه(ج 1)
قیمت : 140,000 ریال

هنر نقالي در ايران
قیمت : 120,000 ریال

مرشدان پرده‌خوان ایران ( دفترهای 1-30 )
قیمت : 450,000 ریال
   
ادبیات

درآمدی بر تاریخ داستانی ایران پیش از اسلام
قیمت : 290,000 ریال

مگسی که می خواست پروانه باشد
قیمت : 120,000 ریال

مردی با پاهای گم شده
قیمت : 120,000 ریال

دوداس
قیمت : 110,000 ریال

کیست اهل کجاست فرشچیان
قیمت : 115,000 ریال

سوگ سیاوش ( منسوب به الماس خان کندوله ای )
قیمت : 335,000 ریال

تفکر شیعه و شعر در دورۀ صفوی
قیمت : 45,000 ریال

دیگری
قیمت : 50,000 ریال

صور خيال در شعر سبک اصفهانی
قیمت : 17,000 ریال

تصاوير خيال در شاهنامۀ فردوسی
قیمت : 19,000 ریال

جايگاه نثر شيراز و فارس در تحول نثر فارسی
قیمت : 87,000 ریال

تاثيرپذيري شاعران كرد ايران و عراق از حافظ شیرازی
قیمت : 38,000 ریال

شيرازنامه
قیمت : 129,000 ریال

دستورالكاتب في تعيين المراتب
قیمت : 93,000 ریال

تعامل ادبيات و هنر در مکتب اصفهان
قیمت : 30,000 ریال

گزيدۀ غزليات حافظ
قیمت : 13,500 ریال

ديوان اشعار شیخ امین الدین محمد بلياني
قیمت : 300,000 ریال

مثنوي مولانا جلال الدین محمد مولوی
قیمت : 500,000 ریال

كتاب‌شناسي ادبيات دورۀ صفوي
قیمت : 85,000 ریال

ديوان حافظ
قیمت : 900,000 ریال

فرهنگ شاهنامه (دوجلدی)
قیمت : 1,800,000 ریال
    
مجموعه مقالات

مجموعه مقالات هنر و اخلاق
قیمت : 250,000 ریال

شرق نگاشت (2)
قیمت : 280,000 ریال

شرق نگاشت (1)
قیمت : 450,000 ریال

آجرستان جلد 3 -مجموعه مقالات همایش آجر و آجرکاری در هنر و معماری ایران
قیمت : 490,000 ریال

آجرستان جلد 2 -مجموعه مقالات همایش آجر و آجرکاری در هنر و معماری ایران
قیمت : 470,000 ریال

آجرستان-مجموعه مقالات همایش آجر و آجرکاری در هنر و معماری ایران(جلد اول)
قیمت : 370,000 ریال

مجموعه مقالات نقش و نقشبند شرح احوال و آثار غیاث الدین علی نقشبند یزدی
قیمت : 300,000 ریال

جهانی شدن و هنر-مجموعه مقالات هم اندیشی ها(16)
قیمت : 80,000 ریال

آجرستان -چکیده مقالات همایش ملی آجر و آجرکاری در هنر و معماری ایران
قیمت : 120,000 ریال

مجموعه مقالات اقتصاد هنر ایران
قیمت : 225,000 ریال

رواق نظر
قیمت : 135,000 ریال

مجموعه مقالات هنر نرم افزاری
قیمت : 220,000 ریال

مدیریت هنری-مجموعه مقالات هم اندیشی (8)
قیمت : 52,000 ریال

خلاصه مقالات دومین گردهمایی گنجینه های از یاد رفتۀ هنر ایران
قیمت : 26,000 ریال

خلاصه مقالات اولین گردهمایی گنجینه های از یاد رفتۀ هنر ایران
قیمت : 10,000 ریال

چکیده مقالات گردهمایی مکتب شیراز
قیمت : 50,000 ریال

باستان شناسی حوزۀ هلیل رود ؛جنوب شرق ایران:جیرفت
قیمت : 430,000 ریال

گنجينه‌هاي هنر در آستان قدس رضوی
قیمت : 20,000 ریال

اصفهان در مطالعات ايراني(جلد دوم)
قیمت : 65,000 ریال

اصفهان در مطالعات ايراني (جلد اول)
قیمت : 37,000 ریال

مجموعه مقالات همایش طبيعت در هنر شرق
قیمت : 65,000 ریال

مجموعه مقالات همايش بهار ايراني
قیمت : 65,000 ریال

مطالعات صفوي-مجموعه مقالات همایش پاریس
قیمت : 19,000 ریال

صفي‌الدين ارموي -مجموعه مقالات همایش بین المللی
قیمت : 70,000 ریال

كمال‌الدين بهزاد
قیمت : 130,000 ریال

مجموعه مقالات نقد نگاشت (1)
قیمت : 45,000 ریال

انسان‌شناسي هنر(مجموعه مقالات هم اندیشی ها 19)
قیمت : 45,000 ریال

نشانه‌شناسي هنر(به انضمام مقالات هم اندیشی سینما)
قیمت : 61,000 ریال

زبان شناسی و مطالعات بینا رشته ای :ادبیات و هنر
قیمت : 55,000 ریال

هنر تطبيقي (مجموعه مقالات هم اندیشی ها 15)
قیمت : 44,000 ریال

تخيل هنري (2)
قیمت : 50,000 ریال

نشانه‌شناسي هنر (3) مجموعه مقالات هم اندیشی(13)
قیمت : 36,000 ریال

هنر فرش - مجموعه مقالات هم اندیشی(12)
قیمت : 25,000 ریال

نقد هنر (2) مجموعه مقالات هم اندیشی (11)
قیمت : 18,000 ریال

جامعه‌شناسي هنر
قیمت : 33,000 ریال

سينما و ادبيات-مجموعه مقالات هم اندیشی ها (9)
قیمت : 18,000 ریال

بارت و دريدا
قیمت : 31,000 ریال

نقد هنر (1) مجموعه مقالات هم اندیشی (6)
قیمت : 18,000 ریال

نشانه‌شناسي هنر(2) مجموعه مقالات هم اندیشی(5)
قیمت : 27,000 ریال

هنر و عناصر طبيعت
قیمت : 24,000 ریال

تخيل هنري (1)
قیمت : 24,000 ریال

معنويت و آموزش هنر-مجموعه مقالات هم اندیشی ها(2)
قیمت : 25,000 ریال

نشانه‌شناسي هنر(1) مجموعه مقالات هم اندیشی(1)
قیمت : 300,000 ریال

مجموعه مقالات هنرهاي صناعي (گردهمایی مکتب اصفهان)
قیمت : 95,000 ریال

مجموعه مقالات معماري و شهرسازي ( گردهمایی مکتب اصفهان )
قیمت : 135,000 ریال

مجموعه مقالات ادبيات (جلد دوم )-گردهمایی مکتب اصفهان
قیمت : 135,000 ریال

مجموعه مقالات ادبيات (جلد اول)-گردهمایی مکتب اصفهان
قیمت : 135,000 ریال

مجموعه مقالات نمايش (گردهمایی مكتب اصفهان)
قیمت : 63,500 ریال

مجموعه مقالات خوشنويسي (گردهمایی مكتب اصفهان)
قیمت : 48,000 ریال

مجموعه مقالات حكمي و هنري (گردهمایی مكتب اصفهان)
قیمت : 53,000 ریال

مجموعه مقالات نگارگري (گردهمایی مكتب اصفهان)
قیمت : 85,000 ریال

مجموعه مقالات خوشنويسي مكتب شيراز
قیمت : 110,000 ریال

ايلات بختياري و لرستان
قیمت : 115,000 ریال

گنجينه‌هاي از ياد رفتۀ هنر ایران (جلد چهارم و پنجم)
قیمت : 400,000 ریال

گنجينه‌هاي از ياد رفتۀ هنر ایران (جلد سوم )
قیمت : 100,000 ریال

گنجينه‌هاي از ياد رفتۀ هنر ایران (جلد دوم )
قیمت : 100,000 ریال

گنجينه‌هاي از ياد رفتۀ هنر ایران (جلد اول)
قیمت : 75,000 ریال

گنجينه(1-4)
قیمت : 120,000 ریال